Кафедра мовної підготовки

Кафедра мовної підготовки була створена в 1992 р. Першим завідувачем кафедри (1992–2007 рр.) був кандидат філологічних наук, професор Л.К.  Філатов. З 2007 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Т.І.  Дементьєва.

Контакти

вул. Бакуліна, корпус «к»,
4 поверх, к. 407, 411

+38 (057) 702-14-11

d_lt@nure.ua

Зав. кафедри
Тетяна Іванівна Дементьєва 
кандидат педагогічних наук, доцент

Основні функції

- підготовка іноземних громадян до вступу в вищі навчальні заклади України шляхом організації вивчення іноземними громадянами української (російської) мов;

- мовна підготовка іноземних студентів базових напрямів (спеціальностей) протягом усього періоду навчання в ХНУРЕ відповідно до діючих навчальних планів і програм;

- організація, координація та проведення виховної роботи з іноземними студентами, знайомство їх з реаліями українського способу життя.

Гарантією високої якості підготовки іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів є висока кваліфікація викладачів, їх багаторічний досвід роботи з іноземними студентами, розроблені на кафедрі популярні методики навчання. Заняття проводяться за індивідуальними планами з урахуванням особливостей контингенту учнів.