Лана Юріївна Морозова

Викладач інформатики та математики, доцент кафедри природознавчих наук (ПН) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник декана факультету навчання іноземних громадян
Лана Юріївна Морозова

+38 (057) 702-16-72

lana.morozova@nure.ua

Працює на кафедрі з 1992 року.


Публікації та патенти

Є автором наукових статей, навчально-методичних розробок, навчальних посібників і підручників з інформатики, методичних розробок з програмування.