Про кафедру

Навчання

Кафедра навчає іноземних слухачів за інженерно-технічним, медико-біологічним, економічним, гуманітарним напрямками. На кафедрі викладають математику, фізику, інформатику, біологію, хімію, економіку, економічну та соціальну географію, країнознавство, креслення. Також на кафедрі навчають іноземних студентів 1-2 курсів з дисциплін: математика, фізика, алгоритмізація та програмування, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка.

Для залучення молоді до наукової роботи кафедра організовує міжнародні наукові конференції іноземних студентів та її слухачів.

Педагоги кафедри розробили унікальну методику викладання дисциплін для різномовної аудиторії студентів. Викладачі кафедри володіють розмовною та технічною англійською та французькою мовами.

Наука та міжнародне співробітництво

Усі викладачі кафедри систематично публікують наукові статті та доповіді в міжнародних науково-технічних журналах, беруть участь у науково-практичних конференціях, є авторами навчально-методичних посібників, підручників, які мають гриф МОН України. Підготовлено 3 кандидати наук.

Ведеться співпраця з кафедрами університетів Польщі, Болгарії, Чехії, Туреччини, Азербайджану, які готують іноземних слухачів та студентів.

зберегти цю сторінку в PDF