Про кафедру

Навчання

Кафедра навчає іноземних слухачів за інженерно-технічним, медико-біологічним, економічним, гуманітарним напрямками. На кафедрі викладають вищу математику, фізику, інформатику, біологію, хімію, економіку, економічну та соціальну географію, країнознавство, креслення.

Для залучення молоді до наукової роботи кафедра організовує міжнародні наукові конференції іноземних студентів та її слухачів.

Педагоги кафедри розробили унікальну методику викладання дисциплін для різномовної аудиторії студентів. Викладачі кафедри володіють розмовною та технічною англійською та французькою мовами.

Наука та міжнародне співробітництво

Усі викладачі кафедри систематично публікують наукові статті та доповіді в міжнародних науково-технічних журналах, беруть участь у науково-практичних конференціях, є авторами навчально-методичних посібників, підручників, які мають гриф МОН України.

Ведеться співпраця з кафедрами університетів Польщі, Болгарії, Чехії, Туреччини, Азербайджану.

зберегти цю сторінку в PDF