Кафедра природознавчих наук

Заснована у 1995 році.

Контакти

вул.Бакуліна,16
корпус «К», кімн. 303, 210, 211, 212

+38 (057) 702 16 72

+38 (057) 702 10 17

d_ns@nure.ua

Лук’янова Вікторія  Анатоліївна

Зав. кафедри
Вікторія Анатоліївна Лук’янова

кандидат педагогічних наук, доцент, викладач ВМ та математики

Основні функції

Підготовка іноземних слухачів з природознавчих дисциплін з інженерно-технічного, медико-біологічного, економічного, гуманітарного профілів навчання.

Підготовка іноземних студентів 1–2 курсів з дисциплін природничо-наукового і професійного циклів:

  • математика,
  • математичний аналіз,
  • фізика,
  • алгоритмізація та програмування,
  • інформатика,
  • інформатика і алгоритмізація,
  • інженерна та комп'ютерна графіка.

Заняття з іноземними громадянами ведуться за унікальною методикою викладання дисциплін для різномовної аудиторії, розробленою викладачами кафедри.