Юлія Едуардівна Куля

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

2011 р. – закінчила з відзнакою магістратуру Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку.
2015 р. – закінчила аспірантуру Харківського національного університету радіоелектроніки.
2015 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій; дисертаційна робота на тему «Методи збільшення тривалості життя автономної бездротової сенсорної мережі».
2015 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ.
2018 р. – старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії (ІКД).

Навчальна робота

Викладає дисципліни: сенсорні системи інфокомунікацій, сенсорні системи й самоорганізуючі мережі, системи комутації та розподіл інформації.

Наукова робота

Наукові інтереси: бездротовий зв’язок, сенсорні мережі, зниження енергопотребеленія в сенсорних мережах.


Публікації та патенти

Понад 25 друкованих наукових та науково-методичних робіт, серед яких статті та 3 навчально-методичні роботи.
Основні публікації:

  1. Шостко И.С. Метод оценки дальности достоверной передачи сообщений в телекоммуникационных системах сверхширокополосного радиодоступа / И.С. Шостко, Алмакадма Таха, Ю.Э. Соседка // Сборник научных работ ХУВС «Системы вооружения и военная техника». - 2012. - №4 (32) - С. 190-194. (Профессиональное издание).
  2. Шостко И.С. Разработка рекомендаций по регулированию пропускной способности в WPAN / И.С. Шостко, Алмакадма Таха, Ю.Э. Соседка // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн. - техн. cб.- 2012. - №171. - С.262-269. (Профессиональное издание).
  3. Шостко И.С. Анализ моделей сверхширокополосных сигналов для инфокоммуникационных сетей / И.С. Шостко, Таха Алмакадма, Ю.Э. Соседка // Проблемы телекоммуникаций. - X., 2012. - № 4 (9). - С. 45 - 62. (Профессиональное издание).
  4. Шостко И.С. Анализ энергопотребления модулей для беспроводных сенсорных сетей стандарта IEEE 802.15.4 / И.С. Шостко, Ю.Э. Соседка // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн. - техн. cб.- 2014 - №176. - С.253-257. (Профессиональное издание).
  5. Шостко И.С. Анализ потребляемой мощности и продолжительности работы в автономном режиме элементов беспроводных сенсорных сетей / И.С. Шостко, Ю.Э. Соседка // Сборник научных работ ХУВС «Системы обработки информации». - 2014. - №5 (121). - С. 100-104. (Профессиональное издание).
  6. Шостко И.С. Метод увеличение времени жизни автономной беспроводной сенсорной сети, по счет применения энергоэффективных режимов работы / И.С. Шостко, Ю.Э. Куля // Проблемы телекоммуникаций. - 2015. - №1 (16). - С.3 15. (Профессиональное издание).
  7. Шостко И.С. Разработка модели маршрутизации беспроводной сенсорной сети с учётом устранения дисбаланса энергопотребления / И.С. Шостко, Ю.Э. Куля // Технологический аудит и резервы производства - № 3/2 (23), 2015.- С. 94-98. (Профессиональное издание).