Володимир Володимирович Поповський

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем (ТКС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, академік Академії зв'язку України, дійсний член IEEE, головний редактор електронного журналу «Проблеми телекомунікацій».
Володимир Володимирович Поповський

+38 057 702-55-92

tcs@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2005 р.) і знаком «Відмінник освіти України». 

Освіта

1968 р. – закінчив Військову академію зв’язку (Ленінград).

1968–1973 рр. – офіцер Тихоокеанського флоту СРСР (Владивосток).

1973–1990 рр. – ад’юнкт, викладач, начальник кафедри Військової академії зв’язку (Ленінград).

1976 р. – кандидат технічних наук; 1982 р. – доктор технічних наук.

1990–1991 рр. – професор кафедри Харківської інженерно-педагогічної академії.

З 1991 р. – завідувач кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки. 

Навчальна робота

Відповідальний за дисципліни: вступ до спеціальності, основи теорії управління та адаптації у теплекомунікаціях.

Велику увагу приділяє удосконаленню учбового процесу кафедри, розвитку лабораторної бази, підтримує тісні зв’язки з фахівцями з телекомунікацій, операторами, керівниками і провідними фахівцями різних установ зв’язку. В результаті цього при кафедрі є 5 філій, де студенти проходять різні види практик і лабораторні зайняття.

Своєчасно оновлюється учбовий план і програми дисциплін, що є основою підтримки високого сучасного наукового і методичного рівня кафедри. Регулярно проводяться наукові семінари і звіти аспірантів і докторантів. 

Наукова робота

Керує аспірантурою і докторантурою на кафедрі, веде велику наукову роботу з багатьох тем і напрямів.

Наукові інтереси – теорія систем, теорія зв’язку, електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів, просторово-часова обробка сигналів, поляризація сигналів, адаптивні методи управління і оцінки сигналів, сучасні телекомунікаційні технології.

Підготував 14 докторів наук і понад 60 кандидатів наук.

Громадська і міжнародна діяльність

Ім’я професора Поповського В.В. відоме в Україні та за рубежем. Він є членом експертної ради ВАК, дійсним членом IEEE, академій прикладної радіоелектроніки і зв’язку, головним редактором електронного журналу «Проблеми телекомунікацій».

Своєю працею професор Поповський В.В. зробив значний внесок у розвиток вищої освіти і галузевої науки.


Публікації та патенти

Автор понад 300 публікацій, 6 монографій, серед яких 2 видані в Україні, 8 підручників, з них 4, що мають гриф Міністерства освіти і науки – видані в Україні. Автор 15 навчально-методичних посібників. Щорічно публікує самостійно і в співавторстві 15-20 наукових статей у провідних вітчизняних і зарубіжних виданнях.