Сергій Олексійович Єпішкін

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1980 р. – закінчив Житомирське вище училище радіоелектроніки ППО.

1991 р. – закінчив аспірантуру в Військової інженерній радіотехнічній академії ППО ім. маршала Л.О. Говорова

1992 р. – кандидат технічних наук, дисертація за спеціальністю 05.12.04 – радіолокація і радіонавігація.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: системи радіо- і телемовлення, телекомунікаційні системи передачі.

Наукова робота

Наукові інтереси: обробка радіосигналів, компенсація перешкод, пасивна і багатопозиційна радіолокація.

Громадська і міжнародна діяльність

Голова ПМГ, куратор 4-го курсу (напрям ТК), відповідальний за організацію переддипломної практики і дипломного проектування бакалаврів (напрям ТК) на кафедрі.


Публікації та патенти

Опублікував один підручник з грифом МОН, три навчальні посібники, понад 50 статей, доповідей та ін. Має три авторських свідоцтва.