Олександр Віталійович Лемешко

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1994 р. – закінчив Харківський військовий університет.

1998 р. – закінчив ад’юнктуру Харківського інституту льотчиків Військово-Повітряних Сил України.

1999 р. – кандидат технічних наук.

2004 р. – закінчив докторантуру Харківського інституту Військово-Повітряних Сил України.

2005 – доктор технічних наук.

З 2009 р. – професор кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Відповідальний за дисципліни: управління та маршрутизація в ТКС, системи комутації та розподілу інформації, алгоритми управління і адаптації в ТКС. Є співавтором 4 підручників і ряду посібників.

Наукова робота

Наукові інтереси – управління трафіком, якість обслуговування, маршрутизація, розподіл мережевого ресурсу в ТКС.

Керує аспірантами та докторантами на кафедрі, бере участь в науково-дослідних роботах.

Є членом спеціалізованої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Підготував 2 докторів наук і 14 кандидатів наук.

Громадська та міжнародна діяльність

Заступник головного редактора електронного журналу «Проблеми телекомунікацій», член організаційного комітету Міжнародної IEEE науково-практичної конференції «Problems of Infocommunications Science and Technology» (PIC S&T).


Публікації та патенти

Автор понад 250 наукових публікацій, 4 підручників, 18 патентів.