Микола Савелійович Пастушенко

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1976 р. – закінчив Пушкінське вище командне училище радіоелектроніки ППО за спеціальністю електронні обчислювальні машини та засоби автоматизації.

1983-1986 рр. – ад’юнктура Військової інженерної радіотехнічної академії ППО ім. Маршала Радянського Союзу Л.О. Говорова (ВІРТА ППО).

1987 р. – кандидат технічних наук, дисертація на тему «Цифрова обробка сигналів ІК діапазону космічних систем».

1991 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю – Військова кібернетика, інформатика, системний аналіз, дослідження операцій і моделювання систем і бойових дій.

1992 р. – закінчив Військову інженерну радіотехнічну академію ППО ім. Маршала Радянського Союзу Л.О. Говорова.

2004 р. – професор кафедри тактики та застосування космічних систем ВІРТА ППО.

Навчальна робота

Веде дисципліни: методологія наукових досліджень і авторське право, математичне моделювання телекомунікаційних систем, локальні та корпоративні мережі.

Наукова робота

Напрями наукових досліджень: цифрова обробка сигналів, моделювання складних систем, комп’ютерні системи спеціального призначення.


Публікації та патенти

Понад 100 наукових праць. З них понад 20 – навчальні посібники, підручники і довідники, 5 винаходів.

1. Учебник. Пастушенко Н.С. Моделирование и оценка эффективности применения космических систем. Часть 1. Методология разработки моделей сложных систем. МОУ.–Х.:ХВУ, 1996.–174 с.

2. Учебник. Пастушенко Н.С., Величко В.Е., Деденок В.П. Моделирование и оценка эффективности применения космических систем. Часть ІІ. Методология разработки моделей для оценки основных показателей боевых возможностей космических систем. МОУ.–Х.:ХВУ, 1997.–278 с.

3. Підручник. Пастушенко М.С., Зюбін В.І., Ткаченко В.І. Застосування космічних систем для забезпечення дій збройних сил. МОУ.–Х.:ХВУ, 2003.–Видання третє.–192 с.

4. Навчальний посібник. Пастушенко М.С., Ададуров О.Ф., Гуков В.І. Фізичні основи системи спеціального контролю. МОУ.–Х.:ХВУ, 2004.–311 с.

5. Підручник. Пастушенко М.С., Явтушенко А.М., Козелков С.В. Основи навігаційного забезпечення збройних сил. МОУ.–К.:ТС ЗСУ, 2004.–209 с.

6. Підручник. Пастушенко М.С., Стеценко О.О., Даник Ю.Г. Космічні системи інформаційного забезпечення безпілотних засобів різного призначення. МОУ.–Х.:ХУПС, 2005.–348 с.

7. Довідник. Навігаційне забезпечення військ. // М.С. Пастушенко, А.П. Багмет, О.В. Кравчук та інш. К.: ЦУВТН ГУОЗ КСП ЗСУ, 2006. – 416 с.: іл..

8. Конспект лекцій. Локальні мережі та абонентський доступ. // Пастушенко М.С., Бутко І.М. Х.: ХНУРЕ.–2007.– 248 с.

9. Підручник. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології. У 2-х ч. Ч.1. Під загальною редакцією В.В. Поповського // Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2010. – 470 с.

10. Педагогічний програмний засіб з курсу «Телекомунікаційні системи та мережі. Абонентський доступ і технології локальних мереж. Том 2». Під загальною редакцією В.В. Поповського // ТОВ «Компанія СМІТ». 2010.

11. Учебное пособие. Методы научных исследований в телекоммуникациях. У 2-х ч. Ч.1. Под общей редакцией В.В. Поповского // Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2013. – 720 с.