Ігор Світославович Шостко

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ігор Світославович Шостко

+38 (057) 702-13- 20

ihor.shostko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-5612-3080
Researcher ID: W-1130-2017
Scopus: 9274594000

Освіта

1988 р. – закінчив Мінське вище інженерне зенітне ракетне училище ППО.

1988-1992 рр. – офіцер, проходив службу в ЗС СРСР.

1992-2006 рр. – ад’юнкт Військової інженерної радіотехнічної академії ППО ім. Л.О. Говорова, викладач кафедри квантово-оптичних засобів і високоточної зброї, доцент кафедри пристроїв передачі та прийому сигналів радіолокаційного озброєння факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

1996 р. – кандидат технічних наук.

2006 р. – професор кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

2011 р. – доктор технічних наук.

Навчальна робота

Розробив 4 робочі програми з дисциплін навчального плану. Викладає дисципліни: кінцеві пристрої абонентського доступу, теорія електричних кіл та сигналів, основи теорії електричних ланцюгів і схемотехніка, широкосмугові телекомунікаційні системи.

Наукова робота

Веде наукову роботу з багатьох тем і напрямків. Наукові інтереси – дослідження методів формування, передачі та прийому широкосмугових сигналів в телекомунікаційних та радіотехнічних системах. Дослідження методів підвищення якісних показників широкосмугових і надширокосмугових телекомунікаційних систем. Дослідження методів компресії СВЧ імпульсів і формування потужних надширокосмугових імпульсів в радіопередавальному пристрої.

Був науковим керівником і відповідальним виконавцем десяти НДР. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій. Підготував 3 кандидатів наук.


Публікації та патенти

Має 110 друкованих праць, серед яких 41 стаття і 14 навчально-методичних робіт (в тому числі 1 навчальний посібник). Після захисту докторської дисертації опубліковано 48 друкованих праць, у тому числі:

1. Шостко И.С. Метод оценки дальности достоверной передачи сообщений в телекоммуникационных системах сверхширокополосного радиодоступа / И.С. Шостко, Алмакадма Таха, Ю.Э. Соседка // Сборник научных работ ХУВС «Системы вооружения и военная техника». – 2012. – №4(32) – С. 190–194. (Фахове видання).

2. Шостко И.С. Разработка рекомендаций по регулированию пропускной способности в WPAN / И.С. Шостко, Алмакадма Таха, Ю.Э. Соседка // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн. – техн. cб.– 2012. – №171. – С.262–269. (Фахове видання).

3. Шостко И.С. Анализ моделей сверхширокополосных сигналов для инфокоммуникационных сетей / И.С. Шостко, Таха Алмакадма, Ю.Э. Соседка // Проблемы телекоммуникаций. – X., 2012. – № 4(9). – С. 45 – 62. (Фахове видання).

4. Шостко И.С. Анализ энергопотребления модулей для беспроводных сенсорных сетей стандарта IEEE 802.15.4 / И.С. Шостко, Ю.Э. Соседка // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн. - техн. cб.– 2014. – №176. – С.253–257. (Фахове видання).

5. Шостко И.С. Анализ потребляемой мощности и продолжительности работы в автономном режиме элементов беспроводных сенсорных сетей / И.С. Шостко, Ю.Э. Соседка // Сборник научных работ ХУВС «Системы обработки информации». – 2014. – №5(121). – С. 100-104. (Фахове видання).

6. Шостко И.С. Применение методов экспертной оценки при проектировании беспроводных сенсорных сетей с низким энергопотреблением / И.С. Шостко // Проблемы телекоммуникаций. – 2014. – №3(15). – С.67 -75. (Фахове видання).

7. Шостко И.С. Метод формирования мощных микроволновых импульсов наносекундной длительности / И.С. Шостко // Технологический аудит и резервы производства — № 1/3(21), 2015.– С. 64-68. (Фахове видання).

8. Шостко И.С. Разработка метода синхронного искрового возбуждения элементов сверхширокополосной антенной решетки / И.С. Шостко // Технологический аудит и резервы производства — № 2/5(22), 2015.– С. 51-55. (Фахове видання).

9. Шостко И.С. Метод увеличения времени жизни автономной беспроводной сенсорной сети, за счет применения энергоэффективных режимов работы / И.С. Шостко, Ю.Э. Куля // Проблемы телекоммуникаций. – 2015. – №1(16). – С.3 -15. (Фахове видання).

10. Шостко И.С. Разработка модели маршрутизации беспроводной сенсорной сети с учётом устранения дисбаланса энергопотребления / И.С. Шостко, Ю.Э. Куля // Технологический аудит и резервы производства — № 3/2(23), 2015.– С. 94-98. (Фахове видання).