Спiвробiтники

Володимир Володимирович Поповський

Володимир Володимирович Поповський

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем (ТКС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, академік Академії зв'язку України, дійсний член IEEE, головний редактор електронного журналу «Проблеми телекомунікацій».