Нормативні (обов’язкові) дисципліни

Перелік нормативних дисциплін
кафедри інфокомунікаційної інженерії

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь бакалавра

Спеціалізація «Телекомунікації»

1. Internet -технології
2. Вища математика (спец. розділ)
3. Вступ до спеціальності
4. Електродинаміка
5. Захист інформації в інфокомунікаційних системах
6. Телекомунікаційні системи передачі ч.1 Корпоративні мережі
7. Телекомунікаційні системи передачі ч.2
8. Телекомунікаційні системи передачі ч.3. Системи радіорелейного та супутникового зв’язку
9. Лінії зв’язку ч.1
10. Лінії зв’язку ч.2 Волоконно-оптичні системи передач
11. Мікропроцесори та мікроконтролери
12. Органiзацiя та збереження баз даних
13. Основи інформаційно-комунікаційних технологій
14. Основи комп’ютерного моделювання та проектування засобів ТКРТ
15. Основи теорії систем
16. Програмування
17. Системи комутації і розподілу інформації ч.1
18. Системи комутації і розподілу інформації ч.2
19. Системи мобільного зв’язку
20. Схемотехніка ч.1
21. Схемотехніка ч.2
22. Технології засобів ТКРТ
23. Юнікс-подібні системи
24. Безпека життєдіяльності

Спеціалізація «Інфокомунікаційна інженерія»

1. Internet-технології
2. Вища математика (спец. розділ)
3. Вступ до спеціальності
4. Електродинаміка
5. Захист інформації в інфокомунікаційних системах
6. Інфокомунікаційні системи передачі ч.1 Корпоративні мережі
7. Інфокомунікаційні системи передачі ч.2
8. Інфокомунікаційні системи передачі ч.3.Системи радіорелейного та супутникового зв’язку
9. Лінії зв’язку ч.1
10. Лінії зв’язку ч.2 Волоконно-оптичні системи передач
11. Мікропроцесори та мікроконтролери
12. Органiзацiя i збереження баз даних
13. Основи інформаційно-комунікаційних технологій
14. Основи комп’ютерного моделювання та проектування засобів ТКРТ
15. Основи теорії систем
16. Програмування
17. Системи комутації і розподілу інформації ч.2
18. Системи комутації і розподілу інформації ч.1
19. Системи мобільного зв’язку
20. Схемотехніка ч.1
21. Схемотехніка ч.2
22. Технології засобів ТКРТ
23. Юнікс-подібні системи
24. Безпека життєдіяльності

Ступінь магістра

Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» (ТСМ)

1. Алгоритми управління та адаптації в ТКС
2. Конфігурування та программування телекомунікаційних мереж нових поколінь
3. Логістика в інфокомунікаційних системах
4. Методи наукових досліджень ч.1. Моделювання інфокомунікацій та авторське право ч.2
5. Методи проектування мультисервісних систем і мереж
6. Мультисервісні мережі зв’язку наступних поколінь
7. Перспективи безпроводових систем
8. Системи управління транспортними мережами

Спеціалізація «Інфокомунікаційна інженерія»

1. Алгоритми управління та адаптації в ІК
2. Логістика в інфокомунікаційних системах
3. Методи наукових досліджень, моделювання інфокомунікацій та авторське право ч.1, ч.2
4. Методи проектування мультисервісних систем і мереж
5. Мультисервісні мережі зв’язку наступних поколінь
6. Конфігурування та інженерія інфокомунікаційних мереж нових поколінь
7. Перспективи безпроводових систем
8. Системи управління транспортними мережами

Спеціалізація «Логістика інфокомунікаційних систем» (ЛІКС)

1. Бази даних логістичних центрів в ІКІ
2. Бізнес –процеси та сервис логістичних систем в ІКІ
3. Конвергенція мереж та послуг
4. Логістика інфокомунікаційних систем
5. Логістичні системи управління в інфокомунікаційної інженерії
6. Методи наукових досліджень, моделювання інфокомунікацій, моделювання інфокомунікацій та авторське право ч.1, ч.2
7. Методи проектування логістичних систем в ІКІ
8. Оптимізація ресурсів логістикчних систем ІК

Ступінь PhD

Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі»

Програмно-апаратні засоби моделювання телекомунікаційних систем та мереж

З анотаціями нормативних дисциплін можна ознайомитися тут

зберегти цю сторінку в PDF