Дисципліни вільного вибору студента

Список вибіркових дисциплін
кафедри телекомунікаційних систем та анотації до них

Спеціальність – «Телекомунікаційні системи та мережі»

Ступінь бакалавра

 1. Електроживлення систем зв’язку
 2. Інформаційні системи та Internet
 3. Internet технології
 4. Управління та оптимізація в ТКС
 5. Мережне програмування
 6. Методи доступу в ТКС
 7. Основи телебачення та радіомовлення
 8. Надійність та діагностика в ТКС
 9. Системи синхронізації та сигналізації
 10. Управління і маршрутизація в ТКС
 11. Організація бізнесу на базі ТКС
 12. Технології білінгу в ТКС
 13. Методи колективної безпеки
 14. Технології проводового та мобільного телебачення
 15. Методи моніторингу радіочастотного ресурсу в ТКС
 16. Прикладні комп’ютерні технології
 17. Інжиніринг телекомунікаційних систем
 18. Віртуальні мережі

Ступінь магістра

 1. Сервісно-орієнтовані технології в ТКC
 2. Домашні мережі «at home»
 3. Пірингові та віртуальні приватні мережі на основі Інтернет
 4. Інтернет служби та платформи сервісів хмарних обчислень
 5. Мережне адміністрування в ТКС
 6. Самоорганізуючі мережі
 7. Програмне конфігурування в телекомунікаціях
 8. Широкосмугові телекомунікаційні системи
 9. Алгоритми управління та адаптації в ТКС
 10. Менеджмент підприємств зв’язку
 11. Сенсорні системи
 12. Метрологічне забезпечення в ТКС
 13. Методи забезпечення електромагнітної сумісності
 14. Системи білінгу в ТКС
 15. Системи банківських телекомунікацій
 16. Системи телебачення нових поколінь

Ступінь PhD

 1. Перспективні технології управління інфокомунікаційними сервісами, мережами та доступом
 2. Методи та технології забезпечення відмовостікості та безпеки ТКС, мереж та послуг

Анотації – за посиланням

зберегти цю сторінку в PDF