Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін кафедри інфокомунікаційної інженерії

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь бакалавра

Спеціалізація: «Телекомунікації»

 1. Windows administration
 2. Віртуалізація мереж ТК
 3. Електроживлення систем зв’язку
 4. Захист інформації в інфокомунікаціних системах, ч.2
 5. Інжиніринг інфокомунікаційних систем
 6. Інфокомунікаційні сервіси в ТКС
 7. Інформаційні системи та Internet
 8. Мережне програмування ТКС
 9. Методи аутсорсингу в ТКС
 10. Методи доступу в ТКС
 11. Методи моніторингу радіочастотного ресурсу в ТКС
 12. Надійність та діагностика в ТКС
 13. Організація бізнесу на базі ТКС
 14. Основи телебачення та радіомовлення, ч.1
 15. Основи телебачення та радіомовлення, ч.2
 16. Прикладні комп’ютерні технології
 17. Системи синхронізації та сигналізації в ТКС
 18. Технології Call та Contact-центрів в ТКС
 19. Технології банківських систем
 20. Технології білінгу в ТКС
 21. Управління і маршрутизація в ТКС
 22. Управління та оптимізація в ТКС

Спеціалізація: «Інфокомунікаційна інженерія (ІКІ)»

 1. Windows admіnіstration
 2. Віртуалізація мереж ІК
 3. Електроживлення систем зв’язку
 4. Захист інформації в інфокомунікаційних системах, ч.2
 5. Інжиніринг інфокомунікаційних систем
 6. Інфокомунікаційні сервіси в ТКС
 7. Інформаційні системи та Internet
 8. Мережне програмування ІКІ
 9. Методи аутсорсингу в ІКІ
 10. Методи доступу в ІКІ
 11. Методи моніторингу радіочастотного ресурсу в ІКІ
 12. Надійність та діагностика в ІКІ
 13. Організація бізнесу на базі ТКС
 14. Основи телебачення та радіомовлення, ч.1
 15. Основи телебачення та радіомовлення, ч.2
 16. Прикладні комп’ютерні технології
 17. Системи синхронізації та сигналізації в ІКІ
 18. Технології Call та Contact-центрів в ІКІ
 19. Технології банківських систем
 20. Технології білінгу в ІКІ
 21. Управління і маршрутизація в ІКІ
 22. Управління та оптимізація в ІКІ

Ступінь магістра

Спеціалізація: «Телекомунікаційні системи та мережі (ТСМ)»

 1. Домашні мережі «at home»
 2. Інтернет-служби та платформи сервісів хмарних обчислень
 3. Менеджмент та мережне адміністрування підприємств
 4. Методи забезпечення електромагнітної сумісності
 5. Метрологічне забезпечення ІК
 6. Пірингові та віртуальні приватні мережі на основі Інтернет
 7. Сенсорні системи ІК
 8. Сервісно-орієнтовані технології, інфокомунікаційні послуги та якість обслуговування в ТКС
 9. Системи інформаційної безпеки
 10. Широкосмугові оптичні телекомунікаційні системи

Спеціалізація: «Інфокомунікаційна інженерія (ІКІ)»

 1. Віртуальні мережі та домашні мережі «at home»
 2. Інтернет-служби та платформи сервісів хмарних обчислень
 3. Конвергенція мереж та послуг
 4. Менеджмент та мережне адміністрування підприємств
 5. Методи забезпечення електромагнітної сумісності в ІК
 6. Метрологічне забезпечення в ІКС
 7. Пірингові та віртуальні приватні мережі на основі Інтернет
 8. Сенсорні системи та самоорганізуючі мережі
 9. Сервісно-орієнтовані технології та послуги інфокомунікацій
 10. Системи інформаційної безпеки
 11. Системи телебачення нових поколінь

Спеціалізація: «Логістика інфокомунікаційних систем (ЛІКС)»

 1. Автоматизація документообігу і діловодства логістичних систем в ІКІ
 2. Інтеграція логістичних систем в ІКІ
 3. Інтернет-служби та платформи сервісів хмарних обчислень
 4. Логістика систем білінгу в ІКІ
 5. Логістичне провайдерство та аутсорсинг
 6. Менеджмент та логістика мережного адміністрування ІК
 7. Метрологічне забезпечення в ІКС
 8. Прогнозування розвитку логістичних систем нових поколінь в ІКС
 9. Системи інформаційної безпеки логістичних систем
 10. Широкосмугові інфокомунікаційні системи нових поколінь

Ступінь PhD

Спеціалізація: «Телекомунікаційні системи та мережі»

 1. Проектування ТСМ, засобів та пристроїв зв’язку
 2. Методи оптимального оцінювання та управління в телекомунікаційних системах
 3. Перспективні технології управління інфокомунікаційними сервісами, мережами та доступом
 4. Методи та технології забезпечення відмовостійкості та безпеки телекомунікаційних мереж та послуг

З анотаціями вибіркових дисциплін можна ознайомитися тут

зберегти цю сторінку в PDF