Про кафедру

Навчання

Кафедра має одну з найкращих в Україні лабораторну базу з напрямку телекомунікації, понад 10 лабораторій кафедри  оснащені найсучаснішим обладнанням провідних виробників, серед яких такі всесвітньовідомі компанії як CISCO, Samsung, Nokia, D-Link, LG, AWAYA та інші.

Кафедра ТКС має у своєму розпорядженні 6 науково-навчальних центрів, оснащених сучасним цифровим обладнанням провідних світових виробників: Cisco, Microsoft, Siemens, AVAYA, Nokia, Ericsson, Intel, Samsung, D-Link, Iskratel-Моніс, SunRise та інших, представлених фрагментами мереж NGN, мереж доступу, транспортних систем, мобільної, дротового та бездротового зв’язку, обладнанням комутації та маршрутизації, волоконно-оптичних, супутникових, TV, радіо і радіорелейних систем зв’язку.

Випускникам після 4 років навчання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра присвоюється кваліфікація фахівець з телекомунікацій 6050903. Потім, за результатами вступних іспитів, ведеться підготовка інженерів (1 рік) або магістрів (1-1,5 і 2 роки) із захистом дипломних проектів (робіт) і атестаційних магістерських робіт зі спеціальності телекомунікаційні системи та мережі.

Випускникам магістратури присвоюється кваліфікація 8050903.02 – інженера-дослідника з телекомунікацій. Випускникам рівня спеціаліста присвоюється кваліфікація 7050903 – інженер з телекомунікацій. Наші випускники відповідають сучасним вимогам для фахівців інформаційно-телекомунікаційного профілю, які найбільше затребувані, як у Харкові, так і в Україні. За кордоном фахівці з телекомунікацій є одними з найбільш високооплачуваних працівників.

За напрямом управління інформаційною безпекою навчання також двоступеневе – після 4 років навчання студенти захищають першу кваліфікаційну роботу, потім можна отримати кваліфікації спеціаліста та магістра. Випускникам магістратури і спеціалістам присвоюється кваліфікація «спеціаліст з адміністративного менеджменту». Спеціаліст або магістр з адміністративного менеджменту є менеджером-аналітиком систем захисту інформації, що володіє глибокими знаннями телекомунікаційних технологій. Він здатний вирішувати питання комплексного аналізу комп’ютерних і телекомунікаційних мереж, визначення їх уразливих місць, висування пропозицій з формування підсистеми захисту цих мереж, володіє навичками застосування технічних і криптографічних засобів захисту.

 Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

Кафедра підтримує творчі зв’язки і має договори про науково-технічне співробітництво з багатьма ВНЗ Росії, Болгарії, Польщі, Словенії, Німеччини, Великобританії, Фінляндії та інших країн. Публікуються спільні статті, монографії, планується участь в програмі Tempus з низкою вищих навчальних закладів зв’язку України, Узбекистану, Польщі, Фінляндії, Німеччини та Іспанії. Ведуться роботи з міжнародного проекту «Відкрите небо» БСЄ.

На кафедрі створена і працює міжнародна регіональна академія CISCO.

За останні 5 років на кафедрі ТКС випущено 8 монографій, понад 300 статей, зроблено близько 200 доповідей. Викладачі, аспіранти та співробітники кафедри систематично беруть активну участь у наукових конференціях за програмою IEEE, симпозіумах і семінарах.

На кафедрі ведеться навчання в аспірантурі та докторантурі. Зараз в аспірантурі також навчаються громадяни зарубіжних країн. Зокрема, 17 з 36 аспірантів є іноземцями. За останні роки на кафедрі захищено 8 докторських дисертацій. На даний час в докторантурі здобувають освіту двоє науковців.

зберегти цю сторінку в PDF