Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Кафедра ТКС (раніше називалася кафедрою багатоканального електрозв’язку) була створена в 1975 році.

Контакти

кімн. 304, 21з, 303

+38 (057) 702 55 92

+38 (057) 702 13 20

d_ts@nure.ua

 

Зав. кафедрою
Володимир Володимирович Поповський

Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, академік Академії зв'язку України, дійсний член IEEE, головний редактор електронного журналу «Проблеми телекомунікацій».

Основні функції

В даний час кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» та «Управління інформаційною безпекою».

 З 1990-х років на кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. 

Щорічно до 250 студентів з України та інших країн навчаються на кафедрі на очній (5-6 років) та заочній (6 років) формах навчання, в аспірантурі та екстернатурі (1-5 років) у групах з навчанням українською, російською та англійською мовами.

В останні роки лабораторне обладнання кафедри телекомунікаційних систем було поновлено більш ніж на 80%. Під егідою кафедри були створені нові лабораторії (лабораторія Мереж наступного покоління (NGN)), на базі яких лабораторні роботи виконуються з використанням віддаленого доступу та інших передових технологій. Лекції читають в мультимедійних класах 301B, 305, 306, 308, 310 і 21з.

Ряд лабораторних робіт і всі види практичної підготовки проводяться у філіях кафедри в таких компаніях, як «Укртелеком», «Протон», «Моноліт», Науково-дослідний і проектний інститут «Союз», Харківський державний регіональний науково-технічний центр захисту технічної інформації, або в компаніях мобільного зв'язку, таких як «Київстар», «UMC», «Велтон Телеком», «Реком» та ін

На базі лабораторій кафедри були організовані п'ять навчальних центрів: CISCO, Samsung і т.д.

Наукова робота

Кафедра є виконавцем багатьох наукових робіт, замовниками яких є Міністерство освіти і науки, НКАУ, «Укртелеком», оператори мобільного зв'язку: «Київстар», UMC, «Астеліт», УРС, «Голдентелеком». Тісні зв’язки з науковими і профільними галузевими установами забезпечують активне зростання молодих учених. За останні 10 років на кафедрі 21 аспірант і претендент захистили кандидатські дисертації, успішно захищені 4 докторських дисертації.