Юлія Валеріївна Скорик

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юлія Валеріївна Скорик

+38 (057) 702-14-29

yuliia.skoryk@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-1729-1003
Researcher ID: B-4412-2018
Scopus: 36070041200

Освіта

2008 р. – закінчила факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку й вступила до аспірантури.
2009 р. – асистент кафедри мереж зв’язку.
2014 р. – захистила дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
2017 р. – доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: технології інжинірингу трафіку, інформаційно-комунікаційні технології.

Наукова робота

Напрямок наукових досліджень – вибір засобів телекомунікацій методами багатокритеріальної оптимізації.
Бере активну участь в організації та проведенні наукової роботи студентів. Підготовка студентів до участі в наукових конференціях, форумах та інших публічних наукових заходах.


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій, серед яких:

  1. Skorik J. Select preferred of wireless sensor and actuator network / Bezruk V., Zelenin A., Vlasova V., Skorik J., Koltun Y.// EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. - 1/9 (79). - 2016. - P.4-9.
  2. Bezruk, V. M. Multicriterial choice of telecommunications means using hierarchical analysis method / Bezruk V. M., Skorik Yu.V.// National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". - 2015. - P. 18 - 24.
  3. Анализ эффективности методов многокритериального выбора предпочтительного варианта средств телекоммуникаций [Электронный ресурс] / Проблемы телекоммуникаций. – 2015.- № 1 (16). - С. 42 - 53. Режим доступа к журн .: http://pt.journal.kh.ua/2015/1/1/151_bezruk_analysis.pdf
  4. Безрук, В.М. Применение метода анализа иерархий при выборе средств телекоммуникаций с учетом совокупности показателей качества / Безрук В.М., Скорик Ю.В. // Радиоэлектроника и информатика. - Харьков: ХНУРЭ. - 2013. - С. 24 - 29.
  5. Безрук, В.М. Вибір переважного алгоритму самоорганізації бездротової сенсорної мережі методом аналізу ієрархій. Радіоелектроніка та телекомунікації./ В.М. Безрук, В. О. Власова, Ю. В. Скорик, Ю. М. Колтун, А. І. Костромицький. - Вісник Національного університету «Львівська політехніка». –2016. – № 649. – С. 61 – 67.