Володимир Іванович Єлісєєв

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-14-29

d_cn@nure.ua

Освіта

У 1968 році закінчив радіотехнічний факультет Харківського авіаційного інституту за спеціальністю радіоелектронне обладнання.
Кандидат технічних наук з 1979 р., тема дисертації – «Дослідження статистичних характеристик метеорного каналу зв’язку». Доцент з 1993 р.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: основи електроніки, системи та мережі радіо- і телевізійного мовлення, лінії передачі, теорія електричного зв’язку, системи передачі в електрозв’язку, основи схемотехніки.


Публікації та патенти
  1. Елисеев В.И. Анализ влияния ионосферы на корреляционную функцию ЛЧМ сигнала в метеорном канале связи. – Сб. «Радиотехника», вып 39. – Харьков: 1975, с. 22-26.
  2. Кащеев Б.Л., Елисеев В.И., Поляков П.Ф. и др. Методика исследования статистических характеристик метеорного канала связи. – ХІ Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. Тезисы докладов. Ч. ІV. – Казань, 1975, с. 176-177.
  3. Елисеев В.И., Поляков П.Ф. Устройство для измерения группового времени запаздывания в каналах связи. Авт. свидетельство №536605. – Бюл. изобретений, 1976, №43, с. 158.
  4. Елисеев В.И. Оценка характеристик каналов связи со сменными параметрами. – Респ. межвед. научно-техн. сб. «Радиотехника», вып.69. – Харьков: 1984, с.33-37.
  5. Боцман П.Д., Єлісєєв В.І., Мальков О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни системи та мережі радіо- і телемовлення для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.092402 – інформаційні мережі зв’язку. – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 40 с.