Віталій Вікторович Твердохліб

Асистент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віталій Вікторович Твердохліб

+38 (057) 702-14-29

vitalii.tverdokhlib@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-2996-9523
Researcher ID: W-2749-2017
Scopus: 57188571542
Google Scholar

Освіта

2002 р. – закінчив факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку.
2016 р. – асистент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: основи WEB-дизайну, Unix- платформи, сенсорно-актуаторні мережі, протоколи та інтерфейси мультисервісних мереж, сигналізація та синхронізація в мережах зв’язку, технології вимірювань у мережах зв’язку, технології оптичного зв’язку.

Наукова робота

Напрями наукових досліджень:
• обробка інформації;
• управління інтенсивністю відеопотоків в інфокомунікаційних мережах із забезпеченням необхідних показників якості.


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій, серед яких:

  1. Твердохлеб, В.В. Проектирование программной реализации компрессии на основе битового представления блоков видеокадров / В.В. Твердохлеб, Д.Э. Двухглавов, Н.Н. Николаев // Системи обробки інформації. – 2016. - №4. – С. 28-31.
  2. Shadi Othman. Control of video compression parameters with regard to the particular characteristics of block content / Shadi Othman, Dmitry Dvukhglavov, Vitaliy Tverdokhleb, N. Kharchenko // International Symposium [“Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EDWTS’2014)”], (Kiev, Ukraine, September 26-30, 2014) / Kyiv. - 2014. – P. 338-340.
  3. Твердохліб, В.В. Управління параметрами компресії відеокадрів з використанням побітової передачі трансформант / В.В. Баранник, В.В. Твердохліб, О.В. Супрун, Д. Є. Окладной. // Наукоємні технології. - 2016. - Том 31, № 3. - С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2016_3_4
  4. Vladimir Barannik Combinatorial Method of Constructing a Vector Layer Semantic Structures Images / Vladimir Barannik, Andrey Shiryaev // TCSET'2014 ["Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science"], (Lviv-Slavske, Ukraine, february 25 – March 1, 2014) / Lviv Polytechnic National University. - Lviv – Slavske. - 2014. – C. 619.