Вікторія Олександрівна Власова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки.
Вікторія Олександрівна Власова

+38 (057) 702-14- 29

viktoriia.vlasova@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-8799-7813
Researcher ID: B-3159-2018
Scopus: 55976299700
Google Scholar

Освіта

2010 р. – закінчила магістратуру ХНУРЕ за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку та вступила до аспірантури.
2014 р. – захистила дисертацію за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.
2014 р. – асистент, старший викладач кафедри мереж зв’язку.
2017 р. – доцентом кафедри ІМІ.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: сенсорно-актуаторні мережі, UNIX-платформи, Internet of Things, автоматизовані системи управління smart house, організація інформаційно-комунікаційних послуг.

Наукова робота

Сфера наукових напрямків:

  • технології систем автоматизації в промисловості й в побуті;
  • автономні бездротові сенсорні мережі моніторингу та контролю;
  • Internet of Things;
  • адміністрування UNIX-подібних операційних систем.

Публікації та патенти

Понад 30 публікацій, в числі яких:

  1. Власова, В.А. Способ определения местоположения узлов беспроводной сенсорной сети на этапе инициализации: тез. докл. 23-й Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Сб. материалов форума. – Севастополь. - 2013. – С. 294-295.
  2. Власова, В.А. Модель процесса позиционирования элементов гомогенной беспроводной сенсорной сети// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №4/9 (64). – С. 44-48.
  3. Беспроводные сенсорные сети как часть инфокоммуникационной структуры // Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография/ А.Н. Зеленин, В.А. Власова; под ред. В.М. Безрука, В.В. Баранника. – Харьков: Компания СМИТ. - 2013. – С. 184-193.
  4. Власова, В.А. Выбор предпочтительных протоколов маршрутизации узлов беспроводной сенсорно-актуаторной сети / В.М. Безрук, А.Н. Зеленин, В.А. Власова, Ю.В. Скорик, Ю.Н. Колтун // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – №1/9 (79). – С. 4-9.
  5. Пат. №65765 України, МКП H04W 64/00, Спосіб позиціонування у бездротових сенсорних мережах. – 12.12.2011, Бюл. №23. – 6 с.
  6. Пат. №70948 України, МКП H04W 64/00, Спосіб позиціювання вузлів у польових ZigBee мережах. –2012. - Бюл. №12. – 7 с.