Віктор Васильович Ємельянов

Кандидат технічних наук, професор кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віктор Васильович Ємельянов

+38 (057) 702-14-29

viktor.yemelianov@nure.ua

Нагороди та премії
Неодноразово ставав переможцем конкурсу ХНУРЕ «Кращий викладач зі спеціальності».

Освіта

1963 р. – закінчив радіотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю радіотехніка.
1974 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.01 – теоретичні основи радіотехніки.
1977 р. – отримав звання доцента.
2002 р. – професор кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні заняття з систем мобільного зв’язку.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
· пристрої формування, прийому, передачі та обробки сигналів; цифрові синтезатори частоти;
· генерування сигналів з багаторівневою фазовою модуляцією; радіорелейні та супутникові системи передачі;
· мережі персонального радіовиклику і системи мобільного зв’язку (стільниковий і транкінговий зв’язок).


Публікації та патенти

Має понад 80 публікацій, серед яких:

  1. Емельянов В.В. Системы сотовой подвижной радиосвязи / В.В. Емельянов. – Харьков: Торсинг.- 2005. – 278 с.
  2. Ємельянов В. В. Системи стільникового рухомого радіозв'язку: навч. посіб. / В. В. Ємельянов, І. В. Свид. – Харків: СМИТ. - 2011. – 336 c.
  3. Безрук В. М. Інформаційні мережі зв'язку: навч. посіб. Ч.3: Мережі мобільного зв'язку / В. М. Безрук, В. В. Ємельянов, С. А. Кривенко ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ. - 2011. - 420 с.
  4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи мобільного зв'язку» для студентів усіх форм навчання напряму 6.050903 «Телекомунікації»/ упоряд : В. В. Ємельянов, С. А. Іваненко ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Харків: ХНУРЕ. - 2016. – 84 c.
  5. Методичні вказівки до дипломного проектування бакалаврів для студентів усіх форм навчання напряму 6.050903 «Телекомунікації»/ упоряд. В. В. Ємельянов, Ю. М. Бідний, І. В. Філіппенко; МОН України, ХНУРЕ. – Харків: ХНУРЕ .- 2010. – 36 с.