Віктор Васильович Ємельянов

Кандидат технічних наук, професор кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віктор Васильович Ємельянов

+38 (057) 702-14-29

viktor.yemelianov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-6061-6830
Researcher ID: A-8228-2018
ResearchGate
Google Scholar

Нагороди та премії
Неодноразово ставав переможцем конкурсу ХНУРЕ «Кращий викладач зі спеціальності».

Освіта

1963 р. – закінчив радіотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю радіотехніка.
1974 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.01 – теоретичні основи радіотехніки.
1977 р. – отримав звання доцента.
2002 р. – професор кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні заняття з систем мобільного зв’язку.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
· пристрої формування, прийому, передачі та обробки сигналів; цифрові синтезатори частоти;
· генерування сигналів з багаторівневою фазовою модуляцією; радіорелейні та супутникові системи передачі;
· мережі персонального радіовиклику і системи мобільного зв’язку (стільниковий і транкінговий зв’язок).


Публікації та патенти

Має 3 авторських свідоцтва, патенти України та СРСР, більше 10 навчальних посібників, серед яких 3 з грифом МОН, понад 80 публікацій, серед яких:

1. Емельянов В.В. Системы сотовой подвижной радиосвязи / В.В. Емельянов. – Харьков: Торсинг.- 2005. – 278 с.

2. Ємельянов В. В. Системи стільникового рухомого радіозв'язку: навч. посіб. / В. В. Ємельянов, І. В. Свид. – Харків: СМИТ. - 2011. – 336 c.

3. Безрук В. М. Інформаційні мережі зв'язку: навч. посіб. Ч.3: Мережі мобільного зв'язку / В. М. Безрук, В. В. Ємельянов, С. А. Кривенко ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ. - 2011. - 420 с.

4. Емельянов В.В. Сотовая связь. Часть 1. Учебн. пос./ В.В. Емельянов – Харьков: ХНУРЭ, 2002. - 136с.

5. Емельянов В.В., Мирошниченко А.Ю. Сотовая связь. Часть 2. Учебн. пос. / В.В.  Емельянов, А.Ю. Мирошниченко. – Харьков: ХТУРЭ, 2000. - 154с.

6. Емельянов В.В., Назаренко В.В. Транкинговая радиосвязь. Учебн. пос. / В.В. Емельянов, В.В. Назаренко – Харьков: ХТУРЭ, 2000. - 174с.