Валерій Михайлович Безрук

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мереж зв’язку (МЗ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки, академік Академії зв’язку України
Валерій Михайлович Безрук

кімн. 401

+38 (057) 702-14-29

bezruk@kture.kharkov.ua,

valeriy_bezruk@ukr.net

Нагороди та премії

За значні досягнення у науковій і педагогічній роботі нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки, Міністерства зв’язку України, Харківської обласної державної адміністрації та Харківського національного університету радіоелектроніки.

Освіта

1973 р. – радіоінженер, Харківський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, диплом з відзнакою. Після закінчення навчання працював у Харківському Центральному конструкторському бюро «Протон».

В 1975 р. вступив до аспірантури Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ). Після її закінчення в 1988 р. працював молодшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем кафедри радіотехнічних систем ХІРЕ.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

З 1991 р. по 1993 р. був докторантом ХІРЕ. Після закінчення докторантури працював провідним науковим співробітником, а з 1999 р. – доцентом кафедри мереж зв’язку.

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

У 2005 р. отримав вчене звання професора кафедри мереж зв’язку. У травні 2009 р. обраний завідувачем цієї кафедри.

Навчальна робота

Лекційні курси: методи та засоби обробки сигналів, теорія електричного зв’язку, математичне моделювання інформаційних мереж, методи оптимізації систем, планування та проектування інформаційних мереж, автоматизоване проектування мереж зв’язку.

Наукова робота

Наукові інтереси –: математичне моделювання та багатокритеріальна оптимізація систем, зокрема, систем розпізнавання сигналів для розв’язання прикладних задач у галузях радіолокації, радіозв’язку та автоматизованого радіоконтролю.

Бере активну участь у науково-організацій роботі та підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Громадська та міжнародна діяльність

Протягом тривалого періоду (1984-1993) займався проведенням науково-технічних конференцій у галузі обробки і розпізнавання сигналів. Є членом ряду спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у галузі радіотехніки та телекомунікацій. Його запрошують в інші країни для читання лекцій студентам та науковим працівникам.

 


Публікації та патенти

Є автором більш як 150 публікацій. Серед них – 3 монографії та 8 навчальних посібників: «Теоретичні основи проектування систем розпізнавання сигналів для автоматизованого радіоконтролю», «Векторна оптимізація та статистичне моделювання в автоматизованому проектуванні систем зв’язку», «Математичні основи мереж зв’язку», «Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв’язку», «Мережі мобільного зв’язку», «Технології надання інформаційних послуг у мережах зв’язку», «Маршрутизація у мережах зв’язку», «Нейронні технології в телекомунікаціях та управлінні», «Основи інформаційних технологій і комп’ютерної грамотності», «Імовірнісні моделі сигналів та полів у прикладах та задачах».