Валерій Михайлович Безрук

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки, академік Академії зв'язку України.
Валерій Михайлович Безрук

кiмн. 401

+38 (057) 702-14-29

valerii.bezruk@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-2349-7788
Researcher ID: B-2998-2018
Scopus: 15833942400
ResearchGate
Google Scholar

Нагороди та премії

За значні досягнення в науковій та педагогічній роботі нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки, Міністерства зв'язку України, Харківської обласної державної адміністрації та Харківського національного університету радіоелектроніки. Призер конкурсу «Кращий викладач ХНУРЕ» в номінації викладач-лектор.

Освіта

1971 р. – переведений на радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ) з Харківського політехнічного інституту.
1973 р. – закінчив з відзнакою ХІРЕ, отримав диплом радіоінженера і був направлений на роботу до Харківського Центрального конструкторського бюро «Протон».
1975-1978 рр. – навчання в аспірантурі.
1978 р. – молодший науковий співробітник, старший викладач кафедри радіотехнічних систем ХІРЕ.
1984 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Радіотехнічні та телевізійні системи».
1993 р. – після закінчення докторантури працював провідним науковим співробітником, а потім доцентом кафедри мереж зв’язку.
2004 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Радіотехнічні та телевізійні системи».
2005 р. – професор по кафедрі мереж зв’язку.
2009 р. – обраний завідувачем кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні заняття з дисциплін: автоматизація проектування мереж зв’язку, планування та проектування інформаційних мереж, теорія електрозв’язку, управління та якість послуг мереж зв’язку.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів: – математичне моделювання та багатокритеріальна оптимізація інформаційних систем, зокрема, радіотехнічних систем і систем зв’язку; – розпізнавання випадкових сигналів для розв’язання різних прикладних задач, зокрема в галузях радіолокації, автоматизованого радіоконтролю, технічної та медичної діагностики.

Входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій в галузі радіотехніки та телекомунікацій.
Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій в галузі радіотехніки та телекомунікацій, а також членом редакційних колегій ряду науково-технічних журналів «Радіотехніка», «Проблеми телекомунікацій», «Радіоелектроніка, інформатика та управління», «Електроніка та зв’язок».
Бере участь з доповідями в роботі міжнародних науково-технічних конференцій.

Громадська та міжнародна діяльність

Входить до складу оргкомітетів ряду науково-технічних конференцій, а також редколегій журналів «Радіотехніка», «Радіоелектроніка та управління», «Проблеми телекомунікацій», «Електроніка та зв’язок».
Є членом експертної ради МОН України з питань експертизи дисертаційних робіт в галузі електротехніки, енергетики, радіотехніки й електроніки.
Розвиває співробітництво кафедри з університетами інших країн (Польща, Чехія, Німеччина, В’єтнам). На запрошення В’єтнамської академії наук читав лекції співробітникам Інституту космічних технологій (м. Ханой). Є координатором міжнародної програми мобільності «ERASMUS +» в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Харківським національним університетом радіоелектроніки та університетом м. Пардубіце (Чехія). За цією програмою викладачі кафедри читали лекції студентам і аспірантам університету м. Пардубіце, а магістри кафедри проходили навчання в університеті м. Пардубіце. Згідно з грантом МОН України магістр кафедри проходив стажування в університеті м. Вільдан (Німеччина).


Публікації та патенти

Є автором понад 200 публікацій, серед яких:

  1. Безрук, В.М. Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку. Навч. посібник/ Безрук В.М., Буханько О.М., Чеботарьова Д.В. - Харків: Компанія СМІТ.- 2014. - 194 с.
  2. Принятие оптимальных решений в инфокоммуникациях с учетом совокупности показателей качества // Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: Обработка и защита информации: коллективная монография / под ред. В.М. Безрука, В.В. Баранника. - Харьков: Компания СМИТ.- 2013. - С. 104-125.
  3. Чеботарёва Д.В. Многокритериальная оптимизация проектных решений при планировании сотовых сетей мобильной связи / Д.В. Чеботарёва, В.М. Безрук. – Харьков: Компания СМИТ. - 2013. - 148 с.
  4. Скорик Ю.В. Сравнение стандартов телевизионного вещания методом анализа иерархии / Ю.В. Скорик, В.М. Безрук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – 4/4 (64). – С. 26 –32.
  5. Valeriy Bezruk, Daryna Chebotarova. Methods of multi-criteria optimization in planning networks of mobile communication // Information and Telecommunication Sciences. – Kyiv: National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute“. ­ 2014. – Volume 5, Number 2. – Р. 21-25.
  6. Valeriy Bezruk. Multicriteria Optimization in Planning of Mobile Communication Networks / Valeriy Bezruk, Minho Jo, Daria Chebotareva, Stanislav Ivanenko. // 20th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON-2014). - Gdansk, Poland. -2014. - Р. 633 – 639.