Валерій Михайлович Безрук

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки, академік Академії зв'язку України
Валерій Михайлович Безрук

кiмн. 401

+38 (057) 702-14-29

valerii.bezruk@nure.ua,

valeriy_bezruk@ukr.net

Нагороди та премії

За значні досягнення в науковій і педагогічній роботі нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки, Міністерства зв'язку України, Харківської обласної державної адміністрації та Харківського національного університету радіоелектроніки.

Освіта

1973 р. – радіоінженер, Харківський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, диплом з відзнакою. Після закінчення навчання працював в Харківському Центральному конструкторському бюро «Протон».
У 1975 році вступив до аспірантури Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ). Після її закінчення в 1988 р працював молодшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем кафедри радіотехнічних систем ХІРЕ.
У 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
З 1991 р по 1993 р – докторант ХІРЕ. Після закінчення докторантури працював провідним науковим співробітником, а з 1999 р. – доцентом кафедри мереж зв’язку.
У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
У 2005 р. отримав вчене звання професора кафедри мереж зв’язку. У травні 2009 р. обраний завідувачем цієї кафедри.

Навчальна робота

Лекційні курси: методи і засоби обробки сигналів, теорія електричного зв’язку, математичне моделювання інформаційних мереж, методи оптимізації систем, планування і проектування інформаційних мереж, автоматизоване проектування мереж зв’язку.

Наукова робота

Наукові інтереси – математичне моделювання та багатокритеріальна оптимізація систем, зокрема, систем розпізнавання сигналів для вирішення прикладних завдань в галузі радіолокації, радіозв’язку та автоматизованого радіоконтролю.
Бере активну участь в науково-організаційній роботі та підготовці науково-педагогічних кадрів.

Громадська та міжнародна діяльність

Протягом тривалого періоду (1984–1993) проводив науково-технічні конференцій в галузі обробки й розпізнавання сигналів. Є членом ряду спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій в галузі радіотехніки та телекомунікацій. За запрошеннями читає лекції студентам і науковцям в інших країнах.


Публікації та патенти

Є автором понад 150 публікацій. Серед них – 3 монографії та 8 навчальних посібників: «Теоретичні основи проектування систем розпізнавання сигналів для автоматизованого радіоконтролю», «Векторна оптимізація та статистичне моделювання в автоматизованому проектуванні систем зв'язку», «Математичні основи мереж зв'язку», «Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв'язку», «Мережі мобільного зв'язку», «технології надання інформаційних послуг в мережах зв'язку», «Маршрутизація в мережах зв'язку», «Нейронні технології в телекомунікаціях і управлінні», «Про нові інформаційних технологій і комп'ютерної грамотності», «Імовірнісні моделі сигналів і полів в прикладах і задачах ».