Вадим Анатолійович Золотарьов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Вадим Анатолійович Золотарьов

+38 (057) 702-14-29

vadym.zolotarov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-6414-755X
Researcher ID: B-2741-2018
ResearchGate
Google Scholar

Нагороди та премії

Лауреат премії СБУ.

Освіта

1983 р. – закінчив радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.
1997 р. – отримав другу освіту в Харківському економічному інституті за спеціальністю бухгалтерський облік.
1993 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.
2001 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: інформаційні технології в електронній комерції, бізнес-процеси в інфокомунікаціях, електронні платіжні системи, захист інформації в телекомунікаційних системах.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
• інформаційні мережі в економіці;
• безпека інформаційних мереж.


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій, серед яких:

  1. Бідний, Ю.М. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни теорія електричного зв'язку/ Бідний Ю.М., Золотарьов В.А., Омельченко А.В.; Методичні – Харків: ХНУРЕ.- 2004. – 40 с.
  2. Золотарьов, В.А. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи маркетингу»/ В.А. Золотарьов – Харків: ХНЕУ. - 2005. - 28 с.
  3. Золотарьов, В.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни захист інформації в телекомунікаційних мережах./ В.А. Золотарьов, А.А. Астраханцев, О.В. Федоров.–  Харків: ХНУРЕ. - 2006. – 70с.
  4. Акусто-оптоволоконний технічний канал витоку інформації: умови реалізації та методи захисту: тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку IT-індустрії»/ Соседко М.Ю., Золотарьов В.А.- ХНЕУ ім. С.Кузнеця.- 2015. - стор. 21.