Станіслав Анатолійович Кривенко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1983 р. – закінчив радіотехнічний факультет Харківського авіаційного інституту за спеціальністю радіоелектронне обладнання.
1989 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.
1994 р. – старший викладач кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ.
1995 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: системи супутникового зв’язку та навігації, мови й засоби реалізації технологій мереж мобільного зв’язку, глобальна інформаційна інфраструктура.

Наукова робота

Напрями наукових досліджень:
• мобільний зв’язок, системні аспекти та послуги;
• повна архітектура й можливості систем, основаних на 3GPP специфікаціях;
• узгодження наукових досліджень з діючими і тими, розробляються специфікаціями для мовлення, звуку, відео і мультимедійних модулів кодування-декодування як в мережах з комутацією каналів, так і в мережах з комутацією пакетів;
• оцінка якості, характеристики мережі при передачі даних і аспекти сумісності з існуючими фіксованими мережами та мережами мобільного зв’язку (з точки зору кодування);
• інформаційне забезпечення управління транспортними ресурсами на основі супутникових геоінформаційних технологій.


Публікації та патенти

Понад 20 публікацій, серед яких:

  1. Управление проектами: Учебное пособие./ Нефедов Л.И., Кривенко С.А. и др. – Харьков: ХНАДУ. - 2004. - 200 с.
  2. Кривенко, С.А. Управление проектом создания геоинформационной системы для транспортных перевозок./ Л.И. Нефедов, С.А. Кривенко, А.П. Стативка // Автомобильный транспорт. Сб. научн. тр. – Харьков: ХНАДУ. - 2006. - Вып.18. - С. 42-46.
  3. Інформаційні мережі зв’язку. Т.3. Мережі мобільного зв’язку: Навч. посібник. / Кривенко С.А. та інші. - Харків: ХНУРЕ. - 2012. - 220 с.
  4. Krivenko S.S., Krivenko S.A., Many-to-many linear-feedback shift register, Proceedings of IEEE 34th International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology. - Kiev, Ukraine. - 2014. - Р. 176-178.
  5. Bezruk, V., Krivenko, S., Kryvenko, L. The Pareto chart of caries intensity evaluation for children with allergic diseases (2015) Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T). Second International Scientific-Practical Conference. - art. no. 7357285.- 2015. - Р. 110-111.