Станіслав Анатолійович Кривенко

кандидат технічних наук, доцент кафедри мереж зв’язку (МЗ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Станіслав Анатолійович Кривенко

+38 (057) 702-14-29

tkvt_mz@kture.kharkov.ua

Освіта

У 1983 р. закінчив радіотехнічний факультет Харківського авіаційного інституту за спеціальністю радіоелектронне обладнання.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.

В 1995 р. отримав вчене звання доцента. 

Навчальна робота

Веде дисципліни: системи супутникового зв’язку і навігації, системи для малих і великих платформ, глобальні інформаційні інфраструктури, стільниковий і транкінговий зв’язок, апаратні засоби мобільного зв’язку, мережеві операційні системи. 

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:

 • мобільний зв’язок – системні аспекти та послуги;
 • повна архітектура і можливості систем, заснованих на 3GPP специфікаціях;
 • узгодження наукових досліджень з чинними і тими що розробляються специфікаціями для мови, звуку, відео та мультимедійних модулів кодування-декодування як в мережах з комутацією каналів, так і в мережах з комутацією пакетів;
 • оцінка якості, характеристики мережі при передачі даних і аспекти сумісності з існуючими фіксованими мережами та мережами мобільного зв’язку (з точки зору кодування);
 • інформаційне забезпечення управління транспортними ресурсами на основі супутникових геоінформаційних технологій.

Публікації та патенти
 1. Нефедов Л.И., Петренко Ю.А., Кривенко С.А., Богданов М.И., Демишкан В.Ф. Управление проектами: Учебное пособие. – Харьков: ХНАДУ, 2004. – 200 с.
 2. Кривенко С.А. Метод идентификации стохастических источников. – Радиофизика и электроника. – Харьков: т. 8, №2, 2003, с.10-12.
 3. Нефедов Л.И., Кривенко С.А., Стативка А.П. Управление проектом создания геоинформационной системы для транспортных перевозок. – Автомобильный транспорт. Сб. научн. тр. – Харьков: ХНАДУ, 2006. Вып.18, с. 42-46.
 4. Presnyakov И.N., Krіvenko S.A., Statіvka A.P. 3GPP CODER FOR GEOІNFORMATІON SYSTEM PROJECT // 2006 16th Іnt. Crіmean Conference "Mіcrowave & Telecommunіcatіon Technology" (CrіMіCo'2006). 11-15 September, Sevastopol, Crіmea, Ukraіne – 2006: – pp. 373-374.
 5. Іgor N. Presnjakov, Leonіd И. Nefedov, Stanіslaw A. Krіvenko and Alexander P. Statіvka. Theory and Applіcatіons of Constraіned LіnearPredіctіve (LP) models. – 2008, – 1, pp.70-78.
 6. Нефедов Л.И., Кривенко С.А., Мусиенко Е.М. Информационная технология кодирования сигналов для инноваций на автомобильном транспорте. – Материалы Международной научно-практической конференции. Том 2. – Херсон: 2009. - с.71-74.
 7. Кривенко С.А. та інші. Інформаційні мережі зв’язку, т.3, Мережі мобільного зв’язку: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2012.