Сергій Васильович Омельченко

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Васильович Омельченко

+38 (057) 702-14-29

serhii.omelchenko@nure.ua

Освіта

У 1985 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи і засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії», за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.

Навчальна робота

Веде дисципліни: спеціальні розділи вищої математики, математичне моделювання, методи оптимізації, основи теорії розподілу інформації, системи комутації в електрозв’язку, технології цифрового зв’язку.

Наукова робота

Напрямок наукових досліджень – обробка та розпізнавання мовних сигналів.


Публікації та патенти

На його рахунку понад 50 публікацій, серед яких:

  1. Омельченко С.В. Выделение стационарных компонент бипериодически коррелированных случайных процессов методом фильтрации. – Радиотехника. – 2001. – №.117, с. 58-62.
  2. Пресняков И.Н., Омельченко А.В., Омельченко С.В. Автоматическое распознавание речи в каналах передачи. – Радиоэлектроника и информатика. – 2002. – №1, с. 26-31.
  3. Пресняков И.Н., Омельченко С.В. Автоматическое распознавание раздельных слов и фонем речи. – Радиоэлектроника и информатика. – 2003. – №2, с. 41-47.
  4. Пресняков И.Н., Омельченко С.В. Распознавание речевого сигнала на фоне коррелированной помехи. – Радиотехника. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2004. – Вып. 137, с. 23-30.