Сергій Васильович Омельченко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Васильович Омельченко

+38 (057) 702-14-29

serhii.omelchenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3998-978X

Освіта

1985 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.
2007 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
2008 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: спецрозділи вищої математики, основи комп’ютерного моделювання та проектування ТКРТ, основи теорії розподілу інформації, системи комутації та розподілу інформації.
Бере активну участь в проведенні і організації виробничої і передатестаційної практики студентів.

Наукова робота

Напрямок наукових досліджень – обробка та розпізнавання мовних сигналів.

Веде науковий гурток «Розпізнавання мовних сигналів в каналах зв’язку».


Публікації та патенти

На його рахунку понад 50 публікацій, серед яких:

  1. Омельченко, С.В. Выделение стационарных компонент бипериодически коррелированных случайных процессов методом фильтрации./ С.В. Омельченко.– Радиотехника. - 2001. - №.117. - С. 58-62.
  2. Пресняков, И.Н. Автоматическое распознавание речи в каналах передачи./ И.Н. Пресняков, А.В. Омельченко, С.В. Омельченко – Радиоэлектроника и информатика. - 2002. - №1. - С. 26-31.
  3. . Пресняков, И.Н. Автоматическое распознавание раздельных слов и фонем речи./ И.Н. Пресняков, С.В. Омельченко. – Радиоэлектроника и информатика. - 2003. - №2. - С. 41-47.
  4. Пресняков, И.Н. Распознавание речевого сигнала на фоне коррелированной помехи./ И.Н. Пресняков, С.В. Омельченко. – Радиотехника. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. - 2004. - Вып. 137. - С. 23-30.
  5. Омельченко, С.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вища математика (спецрозділи)» для студентів усіх форм навчання спеціальностей напрямку «Телекомунікації», [Електронний документ] / Упоряд.: C.В. Омельченко. - Харків: ХНУРЕ. - 2016. - 99 с.
  6. Омельченко, С.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи комутації в електрозв'язку» / Омельченко С.В. – Харків: ХНУРЕ. – 2008. – 96 с.
  7. Омельченко, С.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія і синтез систем комутації» та «Системи комутації в електрозв'язку» / А.В. Омельченко, С.В. Омельченко та інші. – Харків: ХНУРЕ. – 2005. – 100 с.