Сергій Олександрович Капуста

асистент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-14-29

d_cn@nure.ua

kaps@bk.ru

Освіта

У 2006 році закінчив Харківський коледж при Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій за спеціальністю багатоканальний електрозв’язок, у 2009 році – Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку.

Навчальна робота

Проводить практичні та лабораторні заняття з таких дисциплін: оптичні мережі зв’язку, мережеві операційні системи, мультисервісні мережі зв’язку, технології мереж абонентського доступу, локальні мережі зв’язку.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
• оптичні системи передач;
• бездротові локальні мережі;
• IP-телефонія;
• цифрове телебачення.


Публікації та патенти
  1. Безрук В.М., Королев В.М., Золотарев В.А., Боцман П.Д., Костромицкий А.И., Астраханцев А.А., Капуста С.А.. Информационные сети связи Ч.4. Технологии предоставления информационных услуг уч. пособие. Харьков: ХНУРЕ, 2011.- 424с.
  2. Журнал «Современная специальная техника», 2011 г. Баранник В.В., Капуста С.А. Метод оценки объема служебных данных формируемых на канальном уровне беспроводной технологии передачи данных стандарта IEEE 802.11.
  3. Модель модема QAM. Капуста С.А. Научный руководитель – к.т.н., доц. Костромицкий А.И. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. (ХIV Молодежн. форум 2010). с.193.
  4. Капуста С.А., Костромицкий А.И. Модель модема QAM и ее анализ. //IV Международная научно-техническая конференция и Вторая студенческая научно-техническая конференция «Проблемы телекоммуникаций» Сборник тезисов. К.: НТУУ «КПІ»,2010, с.223.