Олеся Олегівна Іваненко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олеся Олегівна Іваненко

+38 (057) 702-14- 29

olesia.vovk@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3922-9836
Researcher ID: D-4234-2018
Scopus: 55975665600
ResearchGate
Google Scholar

Освіта

2012 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку та вступила до аспірантури.
2012 р. – асистент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ.
2016 р. – захистила кандидатську дисертацію.
2017 р. – доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: локальні мережі зв’язку, маршрутизація в мережах зв’язку, IP-телефонія і IP-телебачення, направляючі системи електричного та оптичного зв’язку, теорія електрозв’язку.

Наукова робота

Сфера наукових напрямків:

  • стеганографія;
  • цифрові водяні знаки;
  • маршрутизація в мережах зв’язку;
  • Internet of Things;
  • системна інженерія та сучасні методології розробки програмного забезпечення.

Керує підготовкою студентів до участі в наукових конференціях.

Громадська та міжнародна діяльність

Бере постійну участь у міжнародних проектах за програмами «Youth in Action» і «Erasmus +» як волонтер, учасник і командний лідер у країнах ЄС та сусідніх країнах-партнерах.


Публікації та патенти

Має понад 25 публікацій, серед яких:

  1. Вовк, О.О. Разработка методики оценки важности характеристик стеганографических алгоритмов / О.О. Вовк, А.А. Астраханцев // Вестник национального университета «Львовская политехника» «Информационные системы и сети». - Львов. - 2014. - № 805. - C. 52 - 60.
  2. Астраханцев, А.А. Анализ эффективности применения вейвлет- преобразования в стеганографических системах передачи данных / А.А. Астраханцев, О.О. Вовк // Вестник национального университета «Львовская политехника» «Информационные системы и сети». - Львов. - 2015. - № 832. - C. 9 - 17.
  3. Вовк, О.О. Синтез стеганографического метода передачи данных, эффективного по критериям надежности и защищенности / О.О. Вовк, А.А. Астраханцев // Электронное научное специализированное издание ХНУРЭ «Проблемы телекоммуникаций». - Харьков.- 2015. - № 1 (16). - С. 103 - 115. - Режим доступа к журн.: http://pt.journal.kh.ua/2015/1/1/151_vovk_synthesis.pdf.
  4. Vovk O. Synthesis of optimal steganographic method meeting given criteria / O. Vovk, A. Astrahantsev // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (technical and scientific journal). - Lublin, Poland. - 2015 - P. 27 - 34.
  5. Семенко, К.О. Дослідження методів розрахунку коефіцієнтів важливості при оцінці стеганографічних характеристик / К.О. Семенко, О.О. Вовк // ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці». – Черкаси: ЧДТУ. - 2016. - С. 81 - 82.

Результати наукових досліджень також впроваджені в держбюджетну НДР № 276-4 «Технології створення інтегрованих інформаційних систем на основі мереж цифрового мобільного зв'язку».