Олексій Валерійович Федоров

Старший викладач кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олексій Валерійович Федоров

+38 (057) 702-14-29

oleksii.fedorov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3489-6285
Researcher ID: B-3653-2018
Scopus: 56981705200
ResearchGate

Освіта

2002  р. – закінчив магістратуру ХНУРЕ факультету телекомунікацій та вимірювальної техніки за спеціальністю захист інформації в телекомунікаційних системах.
2003 р. – асистент кафедри мереж зв’язку.
2014 р. – старший викладач кафедри інформаційно-мережної інженерії.

Навчальна робота

Практичні і лекційні заняття з дисциплін: дискретна математика, теорія електричного зв’язку, основи комп’ютерного моделювання та проектування засобів ТКРТ, математичні методи аналізу даних, математичні моделі мереж зв’язку.

Наукова робота

Наукові інтереси – математичне моделювання та планування експерименту в статистичній теорії розпізнавання образів.


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій, серед яких:

  1. Федоров, А.В. Синтез и исследование алгоритмов идентификации дикторов по характеристикам остатков линейного предсказания / Федоров А.В., Омельченко А.В. // Радиоэлектроника и информатика. – 2006. – № 4.– С. 71–75.
  2. Омельченко, А.В. Планирование экспериментов при исследовании решающих правил распознавания сигналов методом моделирования / А.В. Омельченко, А.В. Федоров // Вісник Харківського національного університету ім. Карабіна. – 2013. - №1058. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». -2013. -  вип. 21. – С.158-177.
  3. Омельченко А.В. Прогнозирование временных рядов со степенными регрессорами при коррелированном шуме наблюдения / А.В. Омельченко, Е.А. Роздымаха А.В. Федоров // Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография / под ред. В.М. Безрука и В.В. Баранника. – Харков: Компанія СМИТ. -2013. – С. 262-272.
  4. Федоров А.В., Омельченко А.В.. Применение линейного предсказания речи для идентификации абонентов телекоммуникационных сетей по особенностям их голоса // Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография / под ред. В.М. Безрука и В.В. Баранника. – Харьков: Компания СМИТ. - 2013. – С. 301-321.
  5. Fedorov, O. V. and Rodyhin, M. V. A referenceless PSNR estimator of compressed JPEG images./ Fedorov, O. V. , Rodyhin, M.  26th International Conference Radioelektronika, Kosice, Slovakia. -2016. – Р. 227–30.
  6. Fedorov, O. V. and Omelchenko, A. V. Designing a polynomial regression experiment at researching into decision rules of signal recognition by modeling. In 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). - Berlin, Germany. -2013. – Р. 124–8
  7. Bezruk, V. M. and Fedorov, O. V. Recognition of statistically defined signals along with unknown signals. In 11-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems ISSCS2013.- Iasi, Romania. -2013. – Р. 1–3.