Олександр Петрович Малінін

Старший викладач кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1980 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю автоматизовані системи управління.
1989 р. – інженер кафедри радіоприймальних пристроїв.
1992 р. – асистент кафедри мереж зв’язку.
Нині – старший викладач кафедри ІМІ.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: програмування, інформаційні системи і Internet-технології, бази даних, WEB-програмування, програмування на Java, прикладні комп’ютерні технології.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
– Internet of Things;
– робототехніка.


Публікації та патенти

Має понад 15 публікацій, серед яких:

  1. Корольов, В.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт та практичних занять з дисципліни «Обчислювальна техніка та мікропроцесори» (ч. 1)/ В.М. Корольов, О.І. Бибка, О.П. Малінін - Харків: ХНУРЕ. - 2004. – 56 с.
  2. Корольов, В.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт та практичних занять з дисципліни «Керуючі комплекси систем розподілення інформації»/ В.М. Корольов, О.П. Малінін, О.І. Бибка. – Харків: ХНУРЕ. - 2006. – 32 с.
  3. Бибка, О.І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та практичних занять з дисципліни «Системи комутації в мережах зв’язку з рухомими об’єктами»/ О.І. Бибка, В.М. Корольов, О.П. Малінін. – Харків: ХНУРЕ. – 2007. – 20 с.
  4. Малінін, О.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних»/ О.П. Малінін, В.М. Корольов -Харків, ХНУРЕ. - 2012. – 36 с
  5. Малінін, О.П. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Бази даних»/ О.П. Малінін -Харків: ХНУРЕ. - 2013. –22 с.
  6.  Малінін, О.П. Штих І.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Internet-технології» для студентів напряму 6.050903 «Телекомунікації»/ О.П. Малінін, І.А. Штих. - Харків: ХНУРЕ. - 2015. - 40 с.
  7. Малінін, О.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Web- програмування» для студентів напряму 6.050903 «Телекомунікації»/ О.П. Малінін, Бондар О.Д. - Харків: ХНУРЕ. - 2015. – 24 с.