Олександр Миколайович Буханько

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-14-29

d_cn@nure.ua

Освіта

У 2006 році закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку.
У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделі та метод управління мережними ресурсами в ТКС на основі Е-мереж» за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: адміністрування інформаційних систем, локальні мережі зв’язку.


Публікації та патенти
  1. Bezruk V.M., Bukhanko A.N., Chebotareva D.V., VarichV.V. Multicriterion optimization in telecommunication networks planning, designing and controlling // Chapter11 inopen access book “Telecommunications Networks”. – Printed in Croatia, 2012. – p. 51-274.
  2. Буханько А.Н., Безрук В.М., Дуравкин Е.В. Алгоритмы управления каналами связи интеллектуального агента участка сети. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 645, с.68-72.
  3. Буханько А.Н., Безрук В.М., Дуравкин Е.В. Применение Е-сетей для моделирования алгоритмов управления интеллектуального агента участка сети. // Журнал Запорізького національного технічного університету «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління». – 2009. – 2 (21), с.35-41.
  4. Буханько А.Н., Безрук В.М., Дуравкин Е.В. Процедуры оптимизации распределения информационных потоков в агентных мультисервисных сетях. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – 5/4 (41), с. 45-49.