Олександр Іванович Бибка

Старший викладач кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Іванович Бибка

+38 (057) 702-14-29

oleksandr.bybka@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-0032-1800
Researcher ID: B-8817-2018

Освіта

1982 р. – закінчив радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.
1983 р. – інженер кафедри радіоприймальних пристроїв.
1998 р. – асистент кафедри мереж зв’язку.
Нині – старший викладач кафедри ІМІ.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: інфокомунікації на основі Internet, обчислювальна техніка та мікропроцесори, інтернет технології.

Наукова робота

Напрями наукових досліджень:
• цифрова та аналогова схемотехніка;
• мікропроцесорна техніка;
• бездротовий зв’язок.


Публікації та патенти

Має понад 10 публікацій, в тому числі:

  1. Быбка, А.И. Инженерные аспекты беспроводных телекоммуникационных технологий / А.И. Быбка, А.Н. Зеленин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2008. – 6/2 (36), – С. 25-29.
  2. Быбка, А.И. Беспроводной датчик диапазона 2,4 ГГц/ А.И. Быбка // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – 2/3 (38).– С. 19-21.
  3. Бибка, О.І. Особливості позиціонування абонентів в мережі GSM / О.І. Бибка // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. ­2009. – 6/2 (42).– С. 61-63.
  4. Бибка, О.І. Спосіб позиціонування абонентів в мережі GSM / О.І. Бибка, О.В. Дерєєв, А.М. Зеленін // Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель реєстраційний номер заявки u-2010-01801 від 02.06.2010.
  5. Бибка, О.І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та практичних занять з дисципліни системи комутації в мережах зв’язку з рухомими об’єктами для студентів спеціальності інформаційні мережі зв’язку / О.І. Бибка, В.М. Корольов, О.П. Малінін // Упоряд.: – Харків: ХНУРЕ, 2007. - – 20 с.
  6. Бибка, О.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт та практичних занять з дисципліни «Електроживлення систем зв’язку»/ О.І. Бибка // Упоряд.: - Харків: ХНУРЕ. - 2013. ­ 20 с.