Наталія Андріївна Харченко

асистент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

У 2007 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку.

Навчальна робота

Проводить практичні та лабораторні заняття з таких дисциплін: оптичні мережі зв’язку, мультисервісні мережі зв’язку, інтелектуальні мережі зв’язку.

Наукова робота

Напрями наукових досліджень:
• оптичні системи передач;
• передача та методи стиснення відеосигналу.


Публікації та патенти
  1. Безрук В.М., Бідний Ю.М., Колтун Ю.М., Астраханцев А.А., Свид І.В., Ширяєв А.В., Харченко Н.А. Інформаційні мережі зв’язку Ч.2 Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв’язку. навч. посібник Харків: ХНУРЕ, 2011.- 502с.
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи та мережі зв'язку з рухомими об'єктами» для студентів усіх форм навчання напряму «Телекомунікації» / Упоряд.: В.В. Ємельянов, Д.В. Чеботарьова, Н.А. Харченко - Харків: ХНУРЕ, 2008. - 44 с.
  3. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Оптичні системи зв'язку» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.05090301 – Інформаційні мережі зв’язку / Упоряд.: Ю.М. Колтун, Н.А. Харченко, С.О. Капуста - Харків: ХНУРЕ, 2011. - 60 с.