Наталія Андріївна Харченко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

2007 р. – закінчила з відзнакою факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.
2007 р. – асистент кафедри мереж зв’язку.
2012 р. – вступила до аспірантури ХНУРЕ; старший викладач кафедри мереж зв’язку.
2015 р. – захистила дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
2016 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: локальні мережі зв’язку, сигналізація і синхронізація в мережах зв’язку, методи обробки мультимедійної інформації, направляючі системи електричного та оптичного зв’язку.

Наукова робота

Сфера наукових напрямків:
• передача інформації по волоконно-оптичних мереж зв’язку;
• планування і технології передачі даних в локальних мережах зв’язку;
• методи стиснення мультимедійної інформації при передачі телекомунікаційними мережами зв’язку.


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій, серед яких:

1. Інформаційні мережі зв’язку. Ч.2. Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв’язку. навч. Посібник./ В.М. Безрук, Ю.М. Бідний, Ю.М. Колтун, А.А. Астраханцев, І.В. Свид, А.В. Ширяєв, Н.А. Харченко. - Харків: ХНУРЕ. - 2011.- 502с.

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи та мережі зв'язку з рухомими об'єктами» для студентів усіх форм навчання напряму «Телекомунікації» / Упоряд.: В.В. Ємельянов, Д.В. Чеботарьова, Н.А. Харченко - Харків: ХНУРЕ. - 2008. - 44 с.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Оптичні системи зв'язку» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.05090301 – Інформаційні мережі зв’язку / Упоряд.: Ю.М. Колтун, Н.А. Харченко, С.О. Капуста - Харків: ХНУРЕ. - 2011. - 60 с.

4. Баранник, В.В. Метод компрессии видеопотока на основе полиадического кодирования предсказываемых кадров / В.В. Баранник, Н.А. Харченко, В.Н. Кривонос. // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков. ­ 2013. ­ №163. – С. 47 – 52.

5. Баранник, В.В. Метод оценки битовой скорости в процессе кодирования макроблока для видеоинформационного потока в телекоммуникационной сети / В.В. Баранник, Н.А. Харченко, К.Н. Юрченко, В.В. Твердохлеб // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – Харьков. - 2014. – №4. – С. 52­59.

6. Баранник, В.В. Методологическая база построения алгоритмов контроля битовой скорости видеопотока с обеспечением требуемых характеристик качества / В.В. Баранник, В.В. Твердохлеб, А.В. Хаханова, Н.А. Харченко // Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба: Монография / под общей редакцией В.М. Безрука, В.В. Баранника. – Харьков: Издательство «Лидер». ­2017. – С. 9­19.