Дмитро Вадимович Бондар

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Дмитро Вадимович Бондар

+38 (057) 702-14-29

d_cn@nure.ua

Освіта

Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки в 1984 р., за спеціальністю радіотехніка. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: теорія електричних кіл і сигналів, основи схемотехніки.


Публікації та патенти

Має 23 публікації, в числі яких:

  1. Зеленин А.Н., Костромицкий А.И., Бондарь Д.В. Активные фильтры на операционных усилителях. – Харьков: Телетех, 2003. - 150 с.
  2. Бондарь Д.В. и др. Рационализация методики расчета определителей обобщенного сигнального графа линейной электрической цепи. – Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2004, №136. – С. 31-34.
  3. Пресняков І.М., Бондар Д.В., Зеленін А.М., Костромицький А.І. Методичні вказівки з виконання курсової роботи по дисциплінам циклу „Кола та сигнали в телекомунікаціях та вимірювальній техніці” напрямів ТК і МВТ, ч. 1. – Харків: ХНУРЕ, 2002. - 48 с.