Дмитро Вадимович Бондар

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1984 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.
1995 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.01 – геометричне моделювання, інженерна та комп’ютерна графіка, дизайн і ергономіка.
1999 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: програмування на Java, технічна електродинаміка та поширення радіохвиль, основи теорії сигналів, телекомунікаційні системи передачі сигналів.


Публікації та патенти

Має 23 публікації, в числі яких:

  1. Бондарь,  Д.В. Активные фильтры на операционных усилителях./ А.Н. Зеленин, А.И. Костромицкий, Д.В. Бондарь – Харьков: Телетех.- 2003. - 150 с.
  2. Рационализация методики расчета определителей обобщенного сигнального графа линейной электрической цепи. – Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2004. - №136. – С. 31-34.
  3. Бондар, Д.В. Методичні вказівки з виконання курсової роботи по дисциплінам циклу «Кола та сигнали в телекомунікаціях та вимірювальній техніці» напрямів ТК і МВТ, ч. 1./ І.М. Пресняков, Д.В. Бондар, А.М. Зеленін, А.І. Костромицький – Харків: ХНУРЕ. - 2002. - 48 с.