Дарія Василівна Чеботарьова

кандидат технічних наук, асистент кафедри мереж зв’язку Харківського національного університету радіоелектроніки.
Дарія Василівна Чеботарьова

+38 (057) 702-14-29

tkvt_mz@kture.kharkov.ua

Освіта

В 2005 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку. 

Навчальна робота

Викладає дисципліни: автоматизація проектування мереж зв’язку, системи зв’язку з рухомими об’єктами, методи оптимізації, планування та проектування інформаційних мереж. 

Наукова робота

Наукові інтереси – планування стільникових мереж мобільного зв’язку, багатокритеріальна оптимізація. 


Публікації та патенти
  1. Bezruk V.M. Multicriterion optimization in telecommunication networks planning, designing and controlling / V.M. Bezruk, A.N. Bukhanko, D.V. Chebotareva, V.V. Varich // Open Book “Telecommunications Networks”. - Chapter 11. – Rijeka: INTECH, 2012. – P. 251 – 274.
  2. Чеботарёва Д.В. Применение методов многокритериальной оптимизации при планировании сетей сотовой связи / Д.В. Чеботарёва,  В.М. Безрук // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 618. – С. 117 – 126.
  3. Чеботарёва Д.В. Оптимизация сетей мобильной связи третьего поколения на номинальном этапе планирования / Д.В. Чеботарёва // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/9 (57). - С. 32 - 35.