Дарія Василівна Чеботарьова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

2005 р. – закінчила факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку.
2012 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.
2015 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: автоматизація проектування мереж зв’язку, біллінгові системи в інформаційних мережах зв’язку, планування і проектування інформаційних мереж, інформаційно-комунікаційні технології, організація інформаційно-комунікаційних послуг.

Наукова робота

Сфера наукових напрямків:
• планування стільникових мереж мобільного зв’язку;
• багатокритеріальна оптимізація.

Громадська та міжнародна діяльність

Заступник декана факультету інфокомунікацій.


Публікації та патенти

Має понад 30 публікацій, серед яких:

  1. Bezruk, V.M. Multicriterion optimization in telecommunication networks planning, designing and controlling / V.M. Bezruk, A.N. Bukhanko, D.V. Chebotareva, V.V. Varich // Open Book “Telecommunications Networks”. - Chapter 11. – Rijeka: INTECH. - 2012. – P. 251 – 274.
  2. Чеботарёва, Д.В. Применение методов многокритериальной оптимизации при планировании сетей сотовой связи / Д.В. Чеботарёва, В.М. Безрук // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 618. – С. 117 – 126.
  3. Чеботарёва, Д.В. Оптимизация сетей мобильной связи третьего поколения на номинальном этапе планирования/ Д.В. Чеботарёва// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/9 (57). ­ С. 32 – 35.
  4. Многокритериальный выбор при планировании систем мобильной связи 3 и 4 поколения// Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба: монография. / Безрук В.М., Чеботарёва Д.В., Скорик Ю.В. – Х. Издательство «Лидер». - 2017. - С. 20-34.
  5. Чеботарёва, Д.В. Многокритериальная оптимизация проектных решений при планировании сотовых сетей мобильной связи / Д.В. Чеботарёва, В.М. Безрук. – Харьков: Компания СМИТ. - 2013. - 148 с.
  6. Valeriy Bezruk. Methods of multi-criteria optimization in planning networks of mobile communication / Valeriy Bezruk, Daryna Chebotarova. // Information and Telecommunication Sciences. – Kyiv: National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». - 2014. – Volume 5, Number 2. – Р. 21-25.
  7. Безрук, В.М. Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку / В.М. Безрук, О.М. Буханько, Д.В. Чеботарьова. - Харків: Компанія СМІТ. - 2014. - 194 с