Андрій Володимирович Ширяєв

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1997 р. – закінчив радіотехнічний факультет Харківського технічного університету радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.
2012 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
2016 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: прикладні комп’ютерні технології, технології та кінцеві пристрої мереж абонентського доступу, хмарні технології в інформаційних мережах.

Наукова робота

Напрямок наукових досліджень – організація та адміністрування локальних мереж.


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій, серед яких:

  1. Інформаційні мережі зв’язку. Т.2. Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв’язку: Навч. посібник / А.В. Ширяєв та ін. – Харків: ХНУРЕ. - 2012. – 502 с.
  2. Баранник, В.В. Модель оценивания информативности диференциального представления. / В.В. Баранник, В.В. Шинкарев, А.В. Ширяев // Наукоємні технології. – 2010. – №4 (4). - ­С. 88-92.
  3. Баранник, В.В. Сжатие изображений на основе обработки трансформант дискретных вейвлет-преобразований. / В.В. Баранник, А.В. Ширяев, М.В. Думанский // Системи обробки інформації. Сучасна спеціальна техніка. – Київ. - 2010. – №3 (22).­ - С. 45-51.
  4. Ширяєв, А.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бездротовий доступ до базових інформаційних мереж» / А.В. Ширяєв, І.В. Філіпенко, І.В. Свид. – Харків: ХНУРЕ. - 2010. – 36 с.
  5. Власов, А.В. Методология двухкаскадного маскирования изображений в системах инфотелекоммуникаций / А.В. Власов, А.В. Ширяев // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Харьков - №1 (162). – 2013. – С. 31 – 36.
  6. Баранник В.В. Методология оценки производительности инфотелекоммуникационных систем с использованием технологий компрессии видеоданных / Баранник В.В., Ширяев А.В. // VI Международный научно-технический симпозиум [«Новые технологии в телекоммуникациях»], (ГУИКТ-Карпаты 2013, 21-25 января 2013 г.). - Карпаты, Вышков. - 2013. – С. 53 – 55.
  7. Vladimir Barannik. Combinatorial Method of Constructing a Vector Layer Semantic Structures Images / Vladimir Barannik, Andrey Shiryaev // TCSET'2014 ["Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science"], (Lviv-Slavske, Ukraine, february 25 – March 1, 2014) / Lviv Polytechnic National University. - Lviv – Slavske. - 2014. – C. 619.