Андрій Володимирович Ширяєв

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Андрій Володимирович Ширяєв

+38 (057) 702-14-29

andrii.shyriaiev@nure.ua

Освіта

У 1997 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, радіотехнічний факультет за спеціальністю радіотехніка.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: прикладні комп’ютерні технології, мережеві операційні системи, абонентський доступ до базових телекомунікаційних мереж, технології мереж абонентського радіодоступу.

Наукова робота

Напрямок наукових досліджень – організація та адміністрування локальних мереж.


Публікації та патенти
  1. Ширяєв А.В. та інші. Інформаційні мережі зв’язку Т.2 Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв’язку: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2012. – 502с.
  2. Баранник В.В., Шинкарев В.В., Ширяев А.В. Модель оценивания информативности диференциального представлення. // Наукоємні технології. – 2010. – №4 (4), с.88-92.
  3. Баранник В.В., Ширяев А.В., Думанский М.В. Сжатие изображений на основе обработки трансформант дискретных вейвлет-преобразований.// Системи обробки інформації. Сучасна спеціальна техніка. – Київ, 2010. – №3 (22), с.45-51.
  4. Ширяєв А.В., Філіпенко І.В., Свид. І.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни бездротовий доступ до базових інформаційних мереж – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 36 с.