Андрій Іванович Костромицький

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

У 1998 році закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка, диплом з відзнакою.
У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
У 2007 р. отримав вчене звання доцента кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Веикладає дисципліни: загальна електротехніка, основи поштового зв’язку, технології вимірювань в мережах зв’язку, теорія електричних ланцюгів і сигналів, основи схемотехніки.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
• схемотехніка пристроїв телекомунікацій;
• топологічний аналіз і синтез радіоелектронних пристроїв;
• вимірювання в мережах зв’язку;
• аналіз, проектування і оптимізація мереж поштового зв’язку та мереж наступного покоління.


Публікації та патенти

Має понад 50 науково-методичних публікацій, серед яких:

  1. Зеленин А.Н., Костромицкий А.И., Бондарь Д.В. Активные фильтры на операционных усилителях. Монография. – Харьков: Телетех, 2003.– 150 с.
  2. Основи схемотехніки: Ч. 1: Навчальний посібник з грифом МОН. / А.М. Зеленін, А.І. Костромицький, Д.В. Бондар. – Харків: СМІТ, 2011. – 332с.
  3. Костромицкий А.И., Демин А.Н. Особенности расчета активных фильтров второго порядка на неидеальных операционных усилителях. – Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2009. – Вып.157, с. 115-123.
  4. Костромицкий А.И. Сравнительный анализ частотных характеристик линейных устройств на реальных операционных усилителях. – Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2008, №6/3 (36) с. 12-16.
  5. Костромицкий А.И. и др. Системные аспекты параметрического синтеза технологических моделей частотно-избирательных устройств. – Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2004, Вып.137, с. 177-184.
  6. Костромицкий А.И., Волотка В.С. Обзор программ анализа и мониторинга сетевого трафика. – Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2010. Вып.162, с. 116-122.
  7. Костромицький А.І. та інші. Інформаційні мережі зв’язку, т.4. Технології надання інформаційних послуг в мережах зв’язку: Навчальний посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2012.