Андрій Іванович Костромицький

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Андрій Іванович Костромицький

+38 (057) 702-14-29

andrii.kostromytskyi@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-3434-0815
Researcher ID: W-2099-2017
Scopus: 35762738600
Google Scholar

Освіта

1998 р. – закінчив з відзнакою Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.
1999 р. – асистент кафедри мереж зв’язку.
2004 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
2007 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні заняття з дисциплін: телекомунікаційні та інформаційні мережі, технології вимірювань в мережах зв’язку, планування і проектування інформаційних мереж зв’язку, сучасні інформаційні технології в науці та освіті, основи теорії сигналів.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:

•  аналіз, проектування й оптимізація мереж поштового зв’язку та мереж наступного покоління;
• Internet of Things;
• сенсорні мережі;
• схемотехніка пристроїв телекомунікацій;
• топологічний аналіз і синтез радіоелектронних пристроїв;
• вимірювання в мережах зв’язку.
Готує студентів до участі в конкурсах і олімпіадах за фахом.

Громадська та міжнародна діяльність

З 2013 р. – заступник декана факультету інфокомунікацій.
Бере активну участь у підготовці студентів та студентських команд до участі в різних конкурсах. Команди студентів під його керівництвом здобували призові місця в конкурсах «Vodafon. Професіонали майбутнього 2016» та «Харків – місто молодіжніх ініціатив».
З 2004 р. – учений секретар кафедри.


Публікації та патенти

Має понад 50 науково-методичних публікацій, серед яких:

  1. Зеленин, А.Н. Активные фильтры на операционных усилителях. Монография. / А.Н. Зеленин, А.И. Костромицкий, Д.В. Бондарь. – Харьков: Телетех. - 2003.– 150 с.
  2. Зеленін, А.М. Основи схемотехніки: Ч. 1: Навчальний посібник з грифом МОН. / А.М. Зеленін, А.І. Костромицький, Д.В. Бондар. – Харків: СМІТ. - 2011. – 332с.
  3. Костромицкий, А.И. Особенности расчета активных фильтров второго порядка на неидеальных операционных усилителях. / Костромицкий А.И., Демин А.Н. – Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2009. – Вып.157.- С. 115-123.
  4. Костромицкий, А.И. Обзор программ анализа и мониторинга сетевого трафика. / А.И. Костромицкий, В.С. Волотка. – Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2010. Вып.162. - С. 116-122.
  5. Інформаційні мережі зв’язку. Т.4. Технології надання інформаційних послуг в мережах зв’язку: Навчальний посібник. / Костромицький А.І. та інші. – Харків: ХНУРЕ. - 2012. - 180 с.
  6. Безрук, В.М. Анализ протоколов маршрутизации беспроводной сенсорно-актуаторной сети и метод их выбора. / Безрук В.М., Костромицький А.І. и др. // Радиоэлектроника и информатика. – Харьков: ХНУРЭ. – 2017.