Андрій Анатолійович Астраханцев

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Андрій Анатолійович Астраханцев

+38 (057) 702-14-29

andrii.astrakhantsev@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-6664-3653
Researcher ID: W-1266-2017
Scopus: 55226016400
Google Scholar

Освіта

2002 р. – закінчив ХНУРЕ, факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки за спеціальністю захист інформації в телекомунікаційних системах.
2007 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
2009 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: маршрутизація в мережах зв’язку, IP-телефонія і IP-телебачення, направляючі системи оптичного та електричного зв’язку, адміністрування інформаційних систем.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
• алгоритми обробки сигналів в системах абонентського доступу;
• маршрутизація в IP-мережах, ad-hoc, mesh-мережах;
• якість мовлення в мережах з комутацією пакетів;
• захист інформації в телекомунікаційних системах;
• криптографічний та апаратний захист інформації;
• стеганографічні системи.

Громадська та міжнародна діяльність

2006-2013 рр. – заступник декана факультету телекомунікацій та вимірювальної техніки.


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій, серед яких:

  1. Астраханцев, А.А., Безрук В.М. Маршрутизація в мережах зв’язку: навч. посібник з грифом МОН./ А.А. Астраханцев, В.М.  Безрук – Харків: СМІТ. - 2011. – 368 с.
  2. Інформаційні мережі зв’язку, т.4. Технології надання інформаційних послуг в мережах зв’язку: Навчальний посібник./ Астраханцев А.А. та інші. - Харків: ХНУРЕ. - 2012. - 200 с.
  3. Research methods for improving noise immunity of secure data transmission / A. Dorozhan, A. Astrakhantsev //Science Publishing Group, New York, USA.- 2013.- №1(4). - Р. 28-36.
  4. Synthesis of optimal steganographic method meeting given criteria / O. Vovk, A. Astrahantsev // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (technical and scientific journal). – Lublin, Poland. - 2015. – P. 27 - 34.
  5. Дослідження стійкості авторських прав на відеопродукцію / Н.В. Шостак, А.А. Астраханцев, С.В. Романько // Системы обработки информации. - Х.: ХУПС. - 2017. - Вип. 2 (148). - С. 138-143.
  6. Дослідження ефективності методів біометричної автентифікації / Г.Є. Ляшенко, А.А. Астраханцев // Системы обработки информации. - Х.: ХУПС. - 2017. - Вип. 2 - С. 111-114.
  7. Сomparative analysis of effectiveness video watermarking techniques / Shostak N., Astrakhantsev A., Romanko R. / Sciences of Europe. - 2017. - № 15 (15). - Р. 92-95.