Андрій Анатолійович Астраханцев

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

У 2002 році закінчив ХНУРЕ, факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки з захисту інформації в телекомунікаційних системах. Кандидатська дисертація захищена в 2007 р. за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
З 2006 року – заступник декана факультету телекомунікацій та вимірювальної техніки.

Навчальна робота

Веде дисципліни: маршрутизація в мережах зв’язку, IP-телефонія, лінії передачі.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
• алгоритми обробки сигналів у системах абонентського доступу.
• маршрутизація в IP-мережах, ad-hoc, Mesh-мережах.
• якість мовлення в мережах з комутацією пакетів.
• захист інформації в телекомунікаційних системах, криптографічний та апаратний захист інформації, стеганографічні системи.


Публікації та патенти
  1. Астраханцев А.А., Безрук В.М. Маршрутізація в Мережа зв'язку: навч. посібник з грифом МОН. - Харків: СМІТ, 2011. - 368 с.
  2. Астраханцев А.А. та інші. Інформаційні мережі зв'язку, т.2, Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв'язку: Навчальний посібник. - Харків: ХНУРЕ, 2012.
  3. Астраханцев А.А. та інші. Інформаційні мережі зв'язку, т.4. Технології Надання інформаційних послуг в Мережа зв'язку: Навчальний посібник. - Харків: ХНУРЕ, 2012.