Анатолій Васильович Омельченко

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Анатолій Васильович Омельченко

+38 (057) 702-14-29

anatolii.omelchenko@nure.ua

Освіта

У 1978 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.
У 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.04 – радіолокація і радіонавігація.
У 1999 р. отримав звання доцента.

Навчальна робота

Веде дисципліни: основи теорії розподілу інформації, системи комутації в електрозв’язку, технології цифрового зв’язку, дискретна математика.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень – методи обробки сигналів, розпізнавання сигналів, теорія телетрафіка, регресійний аналіз.


Публікації та патенти
  1. Омельченко А.В. Основи аналізу систем розподілу інформації: Навчальний посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 136 с.
  2. Омельченко А.В. Ранговые решающие правила распознавания случайных последовательностей. – Радиоэлектроника и информатика, 2006. – №3, с. 75-81.
  3. Федоров А.В., Омельченко А.В. Синтез и исследование алгоритмов идентификации дикторов по характеристикам остатков линейного предсказания. – Радиоэлектроника и информатика, – 2006. – № 4, с. 71-75.
  4. Омельченко А.В. Анализ влияния объема обучающей выборки на вероятность ошибки распознавания сигналов адаптивными решающими правилами. – Прикладная радиоэлектроника. – 2006, – т. 5, №3, с. 359-365.
  5. Омельченко А.В., Астраханцев А.А., Шкловец А.В. Синтез сигналов с компактным спектром на основе сплайн-функций. – Системи обробки інформації. – 2008, вип. 6 (73), с. 93-97.
  6. Омельченко А.В. Робастное оценивание параметров полиномиальной регрессии второго порядка. – Вісник Харківського національного університету. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – 2009. – №847, с. 276–291.
  7. Омельченко А.В. Весовые функции полиномиального регрессионного анализа. – Вісник Харківського національного університету. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – 2008. – № 833, вип. 10, с. 193–205.