Анатолій Васильович Омельченко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1978 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.
1991 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.04 – радіолокація та радіонавігація.
1999 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.

Навчальна робота

Лекційні заняття з дисциплін: основи теорії розподілу інформації, системи комутації і розподілу інформації, дискретна математика, інтелектуальний аналіз даних.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень – методи обробки сигналів, розпізнавання сигналів, теорія телетрафіка, регресійний аналіз.


Публікації та патенти

Має понад 40 публікацій, серед яких:

  1. Омельченко, А.В. Основи аналізу систем розподілу інформації:/ А.В. Омельченко // Навчальний посібник. – Харків: ХНУРЕ. - 2008. – 136 с.
  2. Омельченко, А.В. Анализ влияния объема обучающей выборки на вероятность ошибки распознавания сигналов адаптивными решающими правилами./ Омельченко, А.В. ­ Прикладная радиоэлектроника. – 2006. – Т. 5, №3.­ - С. 359-365.
  3. Омельченко, А.В. Синтез сигналов с компактным спектром на основе сплайн-функций. / А.В. Омельченко, А.А. Астраханцев, А.В. Шкловец // Системи обробки інформації. – 2008. - вип. 6 (73). - С. 93-97.
  4. Омельченко, А.В. Робастное оценивание параметров полиномиальной регрессии второго порядка./ Омельченко, А.В. – Вісник Харківського національного університету. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – 2009. – №847.- С. 276–291.
  5. Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография / под ред. В.М. Безрука и В.В. Баранника. – Харков: Компания СМИТ. -2013. – С. 262-272.
  6.  Федоров А.В., Омельченко А.В. Применение линейного предсказания речи для идентификации абонентов телекоммуникационных сетей по особенностям их голоса / Федоров, А.В., Омельченко А.В. // Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография / под ред. В.М. Безрука и В.В. Баранника. – Харьков: Компания СМИТ. - 2013. – С. 301-321.
  7. Болюх В., Омельченко А., Винниченко А., Купко В. Концепция баллистического лазерного гравиметра с индукционно-динамической катапультой и виброзащитой от автосейсмических колебаний // Метрологія та прилади. - 2017. - №2 (64).- С. 40-48.