Анатолій Миколайович Зеленін

кандидат технічних наук, професор кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Анатолій Миколайович Зеленін

+38 (057) 702-14-29

anatolii.zelenin@nure.ua

Нагороди та премії

Нагороджений відзнаками «Відмінник освіти України» та «Винахідник СРСР».

Освіта

У 1969 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю конструювання і технологія виробництва радіоелектронної апаратури.
1972 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю теоретичні основи радіотехніки. Звання доцента отримав в 1980 р., звання професора університету – в 1996 р.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: теорія електричних ланцюгів і сигналів, основи схемотехніки.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
• цифрові синтезатори частот і сигналів;
• схемотехнічний синтез радіопристроїв і пристроїв телекомунікацій.


Публікації та патенти
  1. Зеленин А.Н. Схемотехника радиоэлектронных устройств на аналоговых ИС. - Харьков: Телетех, 2003. - 251 с.
  2. Зеленин А.Н., Костромицкий А.И., Бондарь Д.В. Активные фильтры на операционных усилителях. Изд. 2-е. - Харьков: Телетех, 2003. - 150 с.
  3. Тимошенко Л.П., Зеленін А.М. Аналогові електронні пристрої: Навч. посібник. - Харків: Колегіум, 2007. - 298 с.

56 авторских свидетельств и патентов Украины и Российской Федерации.