Анатолій Миколайович Зеленін

Кандидат технічних наук, професор кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Анатолій Миколайович Зеленін

+38 (057) 702-14-29

anatolii.zelenin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-6977-8206
Researcher ID: B-3638-2018
ResearchGate
Google Scholar

Нагороди та премії

Нагороджений відзнаками «Відмінник освіти України» та «Винахідник СРСР». Неодноразово ставав переможцем конкурсу ХНУРЕ «Кращий викладач зі спеціальності».

Освіта

1969 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю конструювання і технологія виробництва радіоелектронної апаратури.
1972 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12. 01 – теоретичні основи радіотехніки.
1980 р. – доцент кафедри радіоприймальних пристроїв.
1996 р. – професор університету.

Навчальна робота

Лекційні заняття з дисциплін: основи теорії сигналів, основи схемотехніки.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
• цифрові синтезатори частот і сигналів;
• схемотехнічний синтез радіопристроїв і пристроїв телекомунікацій.


Публікації та патенти

Має 56 авторських свідоцтв і патентів України та СРСР, понад 50 публікацій, серед яких: 

  1. Зеленин, А.Н. Схемотехника радиоэлектронных устройств на аналоговых ИС./ А.Н. Зеленин - Харьков: Телетех. - 2003. - 251 с.
  2. Зеленин, А.Н. Активные фильтры на операционных усилителях./ А.Н. Зеленин, А.И. Костромицкий, Д.В. Бондарь. ­ 2-е изд. - Харьков: Телетех. ­2003. - 150 с.
  3. Тимошенко Л.П., Зеленін А.М. Аналогові електронні пристрої: Навч. посібник. - Харків: Колегіум. - 2007. - 298 с.
  4. Цифровой синтезатор частоты//заявка 1885021 от 16.02.1973 Н03И 21/02, патент 466604 опубликовано 05.04.1975.