Олексій Валерійович Федоров

асистент кафедри мереж зв’язку Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олексій Валерійович Федоров

+38 (057) 702-14-29

tkvt_mz@kture.kharkov.ua

Освіта

У 2002 році закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки за спеціальністю захист інформації в телекомунікаційних системах.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: дискретна математика, теорія ймовірностей, теорія електричного зв’язку, теорія електричних кіл, основи теорії розподілу інформації, системи розподілу інформації, системи комутації в електрозв’язку, системи комутації і розподілу інформації, захист інформації в телекомунікаційних системах, безпека транзакцій в відкритих системах, планування і проектування інформаційних мереж, математичне моделювання інформаційних систем, технології цифрового зв’язку, цифрова обробка сигналів, локальні комп’ютерні мережі, технології мереж абонентського доступу, мережні операційні системи.

Наукова робота

Наукові інтереси – математичне моделювання та планування експерименту в статистичній теорії розпізнавання образів.


Публікації та патенти
  1. Федоров А.В,. Омельченко А.В,. Пресняков И.Н Алгоритмы идентификации абонентов телефонных сетей по особенностям их голоса  // Комп’ютерні технології друкарства. – 2005. – №14, С. 193–202.
  2. Федоров А.В., Омельченко А.В.Синтез и исследование алгоритмов идентификации дикторов по характеристикам остатков линейного предсказания // Радиоэлектроника и информатика. – 2006. – № 4, С. 71–75.
  3. Омельченко А.В., Федоров А.В. Весовые функции полиномиального регрессионного анализа // Вісник Харківського національного університету. – Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – 2008. – №833, вип.10, С. 193–205.
  4. Омельченко А.В., Федоров А.В. Оценивание коэффициентов полиномиальной регрессии по совокупености реализаций. // Радиоэлектроника и информатика научно-технический журнал. – 2009 – №1, с. 28-32.