Спеціалізація – Мобільні мережі зв’язку

Кафедра  готує магістрів та аспірантів за спеціальністю – Інформаційні  мережі зв’язку (спеціалізація – Мобільні мережі зв’язку).

Мета: освоєння та набуття базових знань і навичок у сфері радіо- та телекомунікаційних технологій, послуг мобільного зв’язку.

Основні теми: мобільні мережі, принципи, стандарти (GSM, CDMA, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, LTE-A і 5G), система передачі, планування та мережне резервування.

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку телекомунікацій є активне впровадження нових стандартів мобільного зв’язку (3G, 4G і 5G), розширення існуючого спектру послуг, що надаються телекомунікаційними компаніями для своїх користувачів, а також висока якість передачі, зберігання, обробки, захисту всіх видів даних з використанням мобільних мереж. Перспективним напрямком є використання мобільних мереж зв’язку для фінансових послуг, смарт-страхування, дистанційна медицина, розумний будинок, розумне місто, Інтернет речей.

Офіційна тривалість програми

1,5 роки в режимі повного часу (90 кредитів ECTS).

Кваліфікація

Інженер-дослідник в галузі мереж мобільного зв’язку.

Дисципліни спеціалізації:

         Обов’язкові (за навчальним планом)

 • Глобальна інформаційна інфраструктура
 • Планування та проектування інформаційних мереж
 • Мережні архітектури
 • Системи оптичної широкосмугової передачі
 • Системи радіочастотного передавання
 • Експлуатація 4G / 5G мереж
 • Економічне обґрунтування проектів
 • Комплексний курсовий проект
 • Професійне практичне навчання
 • Атестаційна робота магістра

        Дисципліна вибору (можете обрати 6 курсів)

 • Розробка мобільних додатків
 • Система бездротового зв’язку
 • Теорія прийняття рішень
 • Математичні основи криптології
 • Інтернет речей
 • Інформаційна безпека мереж мобільного зв’язку
 • Обробка сигналів у системах мобільного зв’язку
 • Мови і засоби реалізації технологій мереж мобільного зв’язку
 • Технології віртуалізації
 • Перспективні технології мобільного зв’язку
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Педагогіка вищої освіти

Знання і розуміння

Після закінчення курсу студенти будуть мати базові знання та навички з існуючих стандартів мобільного зв’язку, перспектив розвитку мереж стільникового зв’язку, моделювання, планування, виділення ресурсів і розвиток стільникових мереж мобільного зв’язку, майбутні покоління мереж, будуть розуміти потреби користувачів і можливості існуючих радіотехнологій  для мереж зв’язку. Також будуть мати практичні навички в обґрунтуванні технічних та економічних підстав для розробки, підтримки та обмеження систем інформаційного зв’язку в галузі мобільного зв’язку.

 Місце майбутнього працевлаштування

Випускники спеціальності Інформаційні мережі зв’язку можуть працювати в інженерами та менеджерами в міжнародних і українських компаніях і організаціях, які забезпечують мобільний зв’язок, послуги телефонного зв’язку та Інтернету (Vodafone, LifeCell, Київстар, Інтертелеком, Ericsson, Huawei, Samsung, AT&T, T-Mobile, інші оператори мобільного зв’язку та інтернет-провайдерів); інженерами планування та проектування інформаційних мереж зв’язку різних типів.

зберегти цю сторінку в PDF