Наукова робота на кафедрі “Мережі зв’язку”

На кафедрі проводяться дослідження з наукового напряму “Інформаційно-телекомунікаційні технології і мережі”.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Безрук В.М.

Складові наукового напрямку кафедри:

  • Дослідження і розвиток методів підвищення ефективності, завадостійкості та інформаційної безпеки інформаційних мереж зв’язку.
  • Дослідження і розвиток методів моделювання та багатокритеріальної оптимізації інформаційних мереж зв’язку.
  • Дослідження методів модуляції, кодування, спектрального аналізу мультисервісних; мереж зв’язку.
  • Вдосконалення технологій мереж мобільного, супутникового зв’язку і навігації.
  • Технології розподілу інформації правління в мультисервісних мережах нового покоління.
  • Розвиток методів розподілу інформації та цифрової обробки сигналів.

На кафедрі працює проблемна науково-дослідна лабораторія “Обробка радіофізичних сигналів”; Науковий напрямок лабораторії – “Технології та апаратно-програмні засоби цифрових інформаційних мереж зв’язку”. Найбільш істотними результатами наукових досліджень в теоретичній області є наступні:

1. Розроблені ефективні алгоритми первинного перетворення сигналів для цифрових каналів зв’язку при вирішенні таких завдань їх функціонування, як:

  • забезпечення синхронізації в кожному проміжному вузлі зв’язку шляхом реалізації алгоритмів оптимального виявлення спеціальної циклової синхронізуючий послідовності та оптимальної цифрової фільтрації для виділення періодичного синхросигналу;
  • підвищення пропускної спроможності фізичних каналів зв’язку шляхом оптимального багаторівневого кодування первинних цифрових інформаційних потоків;
  • збільшення ефективної довжини фізичних ліній зв’язку шляхом реалізації ефективних алгоритмів цифрової фільтрації в кінцевих пристроях цифрових мереж і абонентських терміналів.;

2. На основі методів дискретних спектральних перетворень і синтезу моделей сигналів в спектральній області розроблені алгоритми тимчасової трансформації сигналів (їх “передискретизация” для завдань ідентифікації мовних сигналів стандартними програмними комплексами), алгоритми спектральної эхоскомпенсации, стійкій синхронізації і ін.

3. На основі методів дискретних спектральних перетворень і синтезу моделей сигналів в спектральної області розроблені алгоритми тимчасової трансформації сигналів (їх “передіскретізація” для задач ідентифікації мовних сигналів стандартними програмними комплексами), алгоритми спектральної ехоскомпенсаціі, стійкою синхронізації та ін.

4. Розроблено методи оптимізації управління інформаційними потоками в мережах телекомунікацій за сукупністю показників якості з вибором оптимальних керуючих рішень в підмножині ефективних варіантів системи.

5.Проведено аналіз мережних технологій для вирішення завдань освіти інтегрованої інформаційної системи зв’язку з рухомими об’єктами.

6.Розроблено методи оптимізації алгоритмів стиснення розмірності подання мовних сигналів на основі застосування нової математичної моделі мовних сигналів у вигляді нестаціонарного процесу. Розроблено методи ефективного кодування мовної інформації зі змінною швидкістю цифрового потоку при постійному контролі синтезованого та вихідного сигналів з оптимальною мірою їх близькості. Розроблено нові оптимальні алгоритми оцінювання частоти основного тону з використанням методів калмановской фільтрації, які дозволяють врахувати динаміку мовного потоку і підвищити ефективність кодування частоти основного тону.

7.Розроблено методи оптимізації систем передачі речеввих сигналів за критерієм максимальної чіткість мовлення при заданій швидкості мовного потоку. Розроблено нові алгоритми ущільнення мовних сигналів і на їх основі зроблені архіватори; з високим коефіцієнтом стиснення даних (50 і більше разів). Розроблено нові алгоритми ідентифікації дикторів, які використовують в якості інформативних ознак параметри моделі мовного тракту у вигляді акустичної труби).

За останні роки колективом наукових співробітників кафедри шляхом прямого контакту з промисловими підприємствами та установами м. Харкова й України сформовано науково-технічний напрям у впровадженні сучасних конкурентноспроможних розробок у галузі зв’язку. Цей напрямок пов’язане зі створенням обладнання та програмного забезпечення для модернізації та забезпечення ефективного функціонування диспетчерських служб зв’язку широкого кола промислових підприємств та установ. У рамках цього напрямку до теперішнього часу вирішення такі важливі завдання підвищення ефективності диспетчерських служб, як:

1. Багатоканальне архівування телефонних переговорів разом з можливістю високошвидкісного пошуку необхідної запису і багаторівневою системою захисту бази даних переговорів від несанкціонованого доступу та знищення записаних переговорів.

2. Організація ефективного функціонування диспетчерських служб в аварійних та критичних ситуаціях шляхом фільтрації помилкових викликів, автоматичної видачі вказівок та інструкцій про поведінку в аварійній ситуації, автоматичне перерозподіл вхідних дзвінків між операторами диспетчерських служб зв’язку при високій інтенсивності дзвінків.

3. Організація систем абонентського автоматизованого оповіщення особового складу за заздалегідь встановленому порядку в аварійних ситуаціях.

4. Організація інформаційних служб автоматизованої видачі мовних повідомлень по телефонних каналах споживачам різних комунальних підприємств про стан їх рівня оплати й заборгованості.

5. Организация інформационных служб автоматизваної видачі мовних повідомлень по телефонним каналам споживочам різних комунальних підприємств про стан їх рівня оплаты та заборгованності.

Основні теоретичні результати наукових досліджень були впроваджені в розробки, створені на кафедрі за останні роки в рамках 8 контрактів на замовлення промислових підприємств. Найбільш важливими розробками є:
1. Апаратно-програмний комплекс для синтезу мереж комп’ютерної телефонії.
2. Програмно-технічний комплекс диспетчера аварійно-відновлювальних робіт.
3. Апаратно-програмний комплекс для оповіщення та автоматичної реєстрації абонентських каналів.
4. Програмно-технічний комплекс інформування по телефонних каналах.

зберегти цю сторінку в PDF