Інформація про спеціальність “Інформаційні мережі зв’язку”"

Кафедра «Мережі зв’язку» готує бакалаврів, фахівців і магістрів за фахом «Інформаційні мережі зв’язку» (ІМЗ) з ліцензованим об’ємом прийому 140 студеавчання по денній формі навчання на держбюджетній і контрактній основі а також по заочній формі. Ведеться навчання в экстернатуре, а також навчання по другій освіті як по денній так і по заочной формам.

Дана спеціальність напряму «Телекомунікації» є спеціальністю широкого профілю в області інформаційних технологій з відповідним апаратно-програмним забезпеченням для рівнів архітектури мереж зв’язку різного призначення. В процесі вчення за фахом ІМЗ студенти отримують професійні знання і навики по сучасним, в основному цифровим, інформаційним технологіям мереж телефонного, документального зв’язку, передачі даних (INTERNET, FRAME RELAY, АТМ і ін.), мереж мобільного зв’язку (транкинговых, стільникових, пейджинговых, персональною супутниковою зв’язки), цифрових мереж інтегрального обслуговування (ISDN) і інтелектуальних мереж (IN), по технологіях захисту інформації у цих мережах, по технологіях використання корпоративних і глобальних мереж (INTERNET) для організації маркетингу і бізнесу. Основними складовими частинами цих технологій є методи обробки інформації на системному і мережевому рівнях; протоколи функціонування і взаємодії систем:

 • передача інформації по каналах зв’язку, включаючи кодування і декодування, модуляцію і демодуляцію, об’єднання і розділення інформаційних потоків, синхронізацію, що забезпечують узгодження крайових (абонентських) пристроїв з каналами зв’язку, перешкодостійкість і інформаційну ефективність систем і мереж зв’язку;
 • розподілу інформації в мережах зв’язку шляхом комутації каналів, повідомлень і пакетів, маршрутизації інформаційних потоків по критеріях своєчасності, надійності і вартості доставки інформації;
 • управління і сигналізації в мережах зв’язку, включаючи контроль і установку параметрів (конфігурацію) елементів мереж, перевірку (моніторинг) якості і маршруту доставки інформації, контроль і управління мережевою топологією для забезпечення відповідних маршрутів доставки інформації, управління що надаються користувачам інформаційними послугами, управління експлуатацією і розвитком мереж з врахуванням економічних аспектів;
 • забезпечення інформаційної безпеки (захисту інформації) на системному і мережевому рівнях, включаючи контроль доступу до ресурсів, аутентифікацію користувачів, шифрування інформації.

В області мережевого апаратного забезпечення студенти отримують знання і навики розробки і експлуатації крайових (абонентських) пристроїв, систем комутації і маршрутизації, інших видів автоматичних засобів з відповідним програмним забезпеченням.
Випускники спеціальності ІМЗ володіють навиками експлуатації мереж зв’язку різного призначення і відповідного мережевого устаткування, знаннями по розробці, проектуванню і впровадженню нових інформаційних мереж зв’язку що дозволяють підвищити якість передачі і розподілу інформації, розширити сферу що надаються користувачам послуг. Випускники мають навики роботи:

 • з новітніми програмними продуктами таких фірм, як Microsoft, Borland, Adobe, Corel;
 • з цифровою і мікропроцесорною технікою, що випускається фірмами Intel, AMD, ATMEL, Analog Devices, Texas Instruments Altera.

При підготовці бакалаврів по даній спеціальності основна увага приділяється питанням, безпосередньо пов’язаним з об’єктами їх професійної діяльності. Велика увага приділяється вченню методам і мовам програмування володінню комп’ютерними технологіями, умінню ефективно використовувати сучасну елементну базу і мікропроцесорну техніку. Ці професійні знання в основному формуються наступними дисциплінами учбового плану спеціальності: теорія електричних ланцюгів і сигналів, теорія електричного зв’язку, основи схемотехніки, технічна електродинаміка, обчислювальна техніка і мікропроцесори, технології цифрового зв’язку, лінії передачі, системи передачі в електрозв’язку волоконно-оптичні системи передачі, основи теорії розподілу інформації, системи комутації в електрозв’язку телекомунікаційні і інформаційні мережі, локальні мережі зв’язку, Internet-технологии, інформаційні системи і Internet інтелектуальні мережі, системи і мережі зв’язку з рухливими об’єктами, технології мереж абонентського доступу, системи супутниковому зв’язку і навігації, системи і мережі радио- і телевізійного мовлення, автоматизація проектування мереж зв’язку захист інформації в телекомунікаційних системах, прикладні комп’ютерні технології, метрологія, стандартизація сертифікація і акредитація, технології вимірів в телекомунікаціях, менеджмент підприємств зв’язку.

Подготовка фахівців ведеться по шести спеціалізаціях спеціальності ІМЗ, затвердженим Міністерством освіти і науки України:

 • Інформаційні мережі зв’язку.
 • Інформаційні технології, мережі і системи в бізнесі.
 • Мобільний зв’язок.
 • Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку.
 • Автоматичні засоби зв’язку.
 • Мережі поштового зв’язку.

При підготовці магістрів за фахом ІМЗ в учбовому процесі використовуються результати наукових досліджень кафедри “Мережі зв’язку” по напрямах: інформаційна безпека і ефективність телекомунікаційних систем і мереж; інформаційні технології супутникових і наземних мереж мобільного зв’язку; апаратно-програмні засоби передачі і обробки сигналів в телекомунікаціях; проблеми впровадження широкосмугових цифрових мереж інтегрального обслуговування з пакетною комутацією.
Випускники спеціальності “Інформаційні мережі зв’язку” працюють:

 • у фірмах, що надають послуги телефонного зв’язку: Укртелеком, U’tel, Велтонтелеком, Optima, Київстар, MTC, Life, UDEC, Alcatel;
 • у фірмах – провайдерах Internet;
 • адміниістраторами локальних і корпоративних мереж, адміністраторами баз даних, обслуговуючих виробничі і торгівельні фірми, учбові організації, адміністративні відомства і силові структури;
 • розробниками апаратного і програмного забезпечення цифрових систем зв’язку і управління.

зберегти цю сторінку в PDF