Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін кафедри мереж зв’язку

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Спеціалізація Інформаційні мережі зв’язку  (кафедра мереж зв’язку)

Ступінь бакалавра

 1. Web-програмування.
 2. Бази даних.
 3. Білінгові системи в ІМЗ.
 4. Дискретна математика.
 5. Інфокомунікації на основі Internet.
 6. ІР-телефонія та ІР-телебачення.
 7. Маршрутизація в мережах зв’язку.
 8. Мультисервісні мережі зв’язку.
 9. Мультисервисные сети связи.
 10. Прикладні комп’ютерні технології.
 11. Сигналізація та синхронізація в мережах зв’язку.
 12. Системи супутникового зв’язку і навігації.
 13. Технології вимірювань в МЗ.

 

Ступінь магістра

 1. Internet of Things.
 2. Unix-платформи в інфокомунікаціях.
 3. Автоматизовані системи управління smart home.
 4. Адміністрування інформаційних систем.
 5. Безпека транзакцій у відкритих системах.
 6. Бізнес-процеси в інфокомунікаціях.
 7. Інформаційна безпека інноваційної діяльності.
 8. Інформаційні технології в електронній комерції.
 9. Корпоративні інформаційні системи.
 10. Мережі мобільного зв’язку 3-го та 4-го поколінь.
 11. Мови і засоби реалізації технологій мереж мобільного зв’язку.
 12. Організація інфокомунікаційних послуг.
 13. Програмування мережних послуг.
 14. Системний аналіз в інфокомунікаціях.
 15. Технології мереж мобільного зв’язку наступних поколінь.

Ступінь PhD

 1. Інформаційно-комунікаційні технології.
 2. Математичні методи аналізу даних.
 3. Методи обробки мультимедійної інформації.
 4. Сучасні програмні засоби моделювання та оптимізації мереж зв’язку.
 5. Хмарні технології в інформаційних мережах.

зберегти цю сторінку в PDF