Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін кафедри інформаційно-мережної інженерії

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація «Телекомунікації»

Ступінь бакалавра

 1. IP-телефонія та IP-телебачення
 2. Unix платформи
 3. Web-програмування
 4. Автоматизація проектування мереж зв’язку
 5. Білінгові системи в ІМЗ
 6. Дискретна математика
 7. Електроживлення систем зв`язку
 8. Інфокомунікації на основі Іntеrnеt
 9. Маршрутизація в мережах зв`язкуи
 10. Мережеві ОС
 11. Мультисервісні комп`ютерні мережі
 12. Прикладні комп`ютерні технології
 13. Сигналізація та синхронізація в мережах зв’язку
 14. Системи супутникового зв’язку і навігації
 15. Технології вимірювань в мережах зв’язку
 16. Цифрова обробка сигналів

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація «Інформаційні мережі зв’язку»

Ступінь магістра

 1. Автоматизовані системи управління Smart home
 2. Безпека транзакцій у відкритих системах
 3. Електронні платіжні системи
 4. Інформаційні технології в електронній комерції
 5. Мережі мобільного зв`язку 3-го та 4-го поколінь
 6. Технологія інжинірингу трафіку
 7. UNIX-платформи в iнфокомунiкацiях
 8. Бездротові сенсорні мережі
 9. Інформаційно-комунікаційні технолог
 10. Програмування мережних послуг

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь PhD

 1. Інформаційно-комунікаційні технології
 2. Математичні методи аналізу даних
 3. Методи обробки мультимедійної інформації
 4. Методологія наукових досліджень
 5. Сучасні програмні засоби моделювання та оптимізації мереж зв’язку
 6. Хмарні технології в інформаційних мережах

зберегти цю сторінку в PDF