Про кафедру

Навчання

Кафедра мереж зв’язку готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.05090301, 8.05090301 – інформаційні мережі зв’язку напрямку 6.050903 – телекомунікації за денною та заочної формам навчання на держбюджетній і контрактній основі. Також здійснює навчання в екстернатурі на факультеті післядипломної освіти.

Спеціальність інформаційні мережі зв’язку є спеціальністю широкого профілю в галузі інформаційних технологій з відповідним апаратно-програмним забезпеченням для збирання, зберігання, обробки і передачі інформації.

У процесі навчання студенти одержують професійні знання і навички з сучасних технологій надання інформаційних послуг з використанням мереж телефонного зв’язку, мереж мобільного зв’язку (стільникових, транкінгових, персонального супутникового зв’язку), стаціонарних мереж зв’язку (локальних, глобальних, корпоративних), інтелектуальних мереж, мультисервісних мереж, мереж наступного покоління (NGN), Internet.

Спеціальність інформаційні мережі зв’язку має шість спеціалізацій підготовки: інформаційні мережі зв’язку; мобільний зв’язок; інформаційні технології, мережі та системи в бізнесі; програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку; автоматичні засоби зв’язку; мережі поштового зв’язку.

Випускники за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку працюють:

  • інженерами та адміністраторами у фірмах і організаціях, що надають послуги телефонного зв’язку, мобільного зв’язку та Inernet (Укртелеком, U’tel, Велтонтелеком, Київстар, МТС, Life, Beeline, Internet-провайдери);
  • системними адміністраторами, що забезпечують роботу локальних і корпоративних мереж, адміністраторами баз даних банківських установ, виробничих і торговельних фірм, органів державного управління та силових структур;
  • інженерами з планування та проектування інформаційних мереж зв’язку різних типів.

Навчання проводиться в сучасних навчальних лабораторіях: «Інформаційні мережі зв’язку», «Мобільний зв’язок», «Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку та Internet технологій», «Кола, сигнали та схемотехніка». На кафедрі створена і широко використовується в навчальному процесі локальна мультимедійна мережа із залученням сучасного програмно-апаратного обладнання. Заняття проводяться також на філіях кафедри в організаціях телекомунікаційного профілю, де студенти мають можливість вивчати сучасні мережні технології та телекомунікаційні пристрої.

Кафедра постійно приділяє велику увагу науково-методичному забезпеченню навчального процесу. Вдале поєднання великого педагогічного досвіду ветеранів та ентузіазму молодих викладачів кафедри надає можливість забезпечувати та підтримувати навчальний процес на сучасному рівні.

Викладачами кафедри підготовлено цілий ряд навчальних видань, у яких викладено сучасні матеріали для підготовки студентів за фахом «Інформаційні мережі зв’язку».

Наука та міжнародне співробітництво

Наукові дослідження на кафедрі проводяться за напрямом «Інформаційно-комунікаційні технології та мережі», основні складові якого є:

  • дослідження методів спектрального аналізу сигналів, цифрової обробки та модуляції сигналів у мережах зв’язку;
  • дослідження і розвиток методів підвищення ефективності, перешкодостійкості, сумісності та інформаційної безпеки мереж зв’язку;
  • розвиток методів моделювання та багатокритеріальної оптимізації мереж зв’язку;
  • дослідження мереж мобільного та супутникового зв’язку;
  • дослідження телекомунікаційних технологій та управління в мережах наступного покоління;
  • розвиток методів розподілу інформації у мережах зв’язку.

На кафедрі діє проблемна науково-дослідна лабораторія «Обробка сигналів в телекомунікаційних системах». Науковий напрям лабораторії – технології та апаратно-програмні засоби цифрових інформаційних мереж зв’язку. Науковими співробітниками кафедри створені конкурентоспроможні пристрої комп’ютерної телефонії, які впроваджені в диспетчерських пунктах служб зв’язку ряду обласних енергетичних компаній України. Розроблена автоматична багатоканальна система реєстрації мови та автоматичного інформування клієнтів за телефоном CALLCenterDTR. Наукові розробки кафедри в галузі інформаційно-комунікаційних технологій впроваджені в ННЦ «Інститут метрології» при створенні гравіметричної мережі України.

Учені кафедри мають тісні контакти з провідними університетами і фірмами різних країн, зокрема, Росії, Польщі, Німеччини, Франції, Мексики, Канади. В останні роки налагоджено міжнародне співробітництво з закордонними організаціями як у навчальній, так і науковій сфері, зокрема, з Варшавським військовим університетом технологій та Інститутом космічних технологій В’єтнамської академії наук.

зберегти цю сторінку в PDF