Кафедра мереж зв’язку (МЗ)

Заснована в 1963 році як кафедра радіоприймальних пристроїв. З 1999 року має назву мереж зв’язку.

Основні функції

Кафедра мереж зв'язку випускає бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю інформаційні мережі зв'язку за напрямком телекомунікації, з ліцензованим обсягом прийому 140 студентів денної форми навчання на держбюджетній і контрактній основі. Проводиться також заочна форма навчання, з використанням технологій дистанційного навчання, в екстернатурі. Є можливість отримання другої вищої освіти за прискореною програмою. Кафедра веде підготовку аспірантів і докторантів.

Науковий напрямок кафедри – «Інфокомунікаційні технології та мережі». 

Складові наукового напрямку кафедри:

  • Підвищення ефективності, завадостійкості та безпеки інфокомунікаційних мереж.
  • Методи та засоби інтелектуальної обробки інформації в інфокомунікаційних мережах.
  • Технології мобільних і стаціонарних мереж передачі інформаці.
  • Технології розподілу інформації та управління в інфокомунікаційних мережах.
  • Моделювання та багатокритеріальна оптимізація інфокомунікаційних мереж.
Кафедра мереж зв’язку (МЗ)