Кафедра інформаційно-мережної інженерії (ІМІ)

Заснована в 1963 році як кафедра радіоприймальних пристроїв. З 1999 року має назву мереж зв’язку, з 2016 року – інформаційно-мережної інженерії.

Контакти

кімн. 401-404

+38 (057) 702-14-29

d_cn@nure.ua

Валерій Михайлович Безрук

Зав. кафедри
Валерій Михайлович Безрук

доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії зв'язку України.

Основні функції

Кафедра мереж зв'язку випускає бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю інформаційні мережі зв'язку за напрямком телекомунікації, з ліцензованим обсягом прийому 140 студентів денної форми навчання на держбюджетній і контрактній основі. Проводиться також заочна форма навчання, з використанням технологій дистанційного навчання, в екстернатурі. Є можливість отримання другої вищої освіти за прискореною програмою. Кафедра веде підготовку аспірантів і докторантів.

Науковий напрямок кафедри – «Інфокомунікаційні технології та мережі». 

Складові наукового напрямку кафедри:

  • Підвищення ефективності, завадостійкості та безпеки інфокомунікаційних мереж.
  • Методи та засоби інтелектуальної обробки інформації в інфокомунікаційних мережах.
  • Технології мобільних і стаціонарних мереж передачі інформаці.
  • Технології розподілу інформації та управління в інфокомунікаційних мережах.
  • Моделювання та багатокритеріальна оптимізація інфокомунікаційних мереж.