Юрій Валентинович Козлов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки (МВТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Валентинович Козлов

+38 (057) 702-13-31

mit@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 6 травня 1983 року. Захоплення: розробка сайтів, спорт.

Освіта

2005 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю метрологія та вимірювальна техніка; захистив магістерську кваліфікаційну роботу за темою – «Розробка та дослідження електронно-лічильного частотоміру».

2008 р. – закінчив аспірантуру при Харківському національному університеті радіоелектроніки.

2010 – кандидат технічних наук, Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, спеціальність 05.01.02 – метрологічне забезпечення, стандартизація та сертифікація; тема дисертації – «Удосконалення методів та засобів вимірювання параметрів сигналів та трактів НВЧ».

З 2010 р. – старший викладач ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси – методи та засоби вимірювання неелектричних величин, автоматизація експериментальних досліджень, засоби вимірювальної техніки в інформаційних технологіях.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки до названих курсів.

Наукова робота

Наукові інтереси: експертні методи оцінювання якості, розробка метрологічного забезпечення вимірювань НВЧ.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 7 років.


Публікації та патенти

20 публікацій, включаючи 1 навчальний посібник, 2 патенти, зарубіжні тези доповідей на міжнародних конференціях.