Юрій Павлович Белокурський

Асистент кафедри метрології та вимірювальної техніки (МВТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Павлович Белокурський

+38 (057) 702-13-31

mit@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 5 червня 1945 року. Захоплення: історія, музика (джаз, французький шансон).

Освіта

1968 р. – інженер електронної техніки, факультет електроніки Харківського інституту радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля, спеціальність – промислова електроніка; тема дипломного проекту – «Аналізатор спектру вимірювача амплітудних і частотних флуктуацій гетеродинів НВЧ систем».

1971-1988 рр. – старший інженер,1989-1993 рр. – асистент, 1993-2005 рр. – старший викладач Харківського університету радіоелектроніки.

2002-2003 рр. – Харківський військовий університет, старший викладач (за сумісництвом).

З 2005 р. – асистент кафедри метрології та вимірювальної техніки ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси – проектування засобів вимірювань і випробувань, засоби вимірювань неелектричних величин, вимірювання параметрів ЕМС.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки до названих курсів.

Наукова робота

Наукові інтереси – вимірювання характеристик НВЧ сигналів та кіл, вимірювання параметрів ЕМС, захист інформації і ресурсів від витоку та ураження.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 34 роки.


Публікації та патенти

57 публікацій, включаючи 3 навчальних посібники, 1 патент, статті, тези доповідей на міжнародних і національних конференціях.